Рубрикалар

Апрель 9-та «Бүгү-ниитиниӊ диктантызы» Тываныӊ күрүне университединге болур.

Эртен, апрель 09-та 15:00 шатка Тываныӊ күрүне университединге «Тотальный диктант» бижип, акцияга киржип болур. Бүгү чуртка хары угда чаӊгыс ол-ла диктантыны бижидер.

Орус дылга частырыг чок бижип, орфография биле пунктуация талазы-биле дүрүмнерин эки билирин, бодунуӊ билиин хынап шенеп көөр «Тотальный диктант» чылдыӊ-на болуп турар. Ону баштай 2004 чылда Новосибирскиниӊ күрүне университединиӊ студентилери эгелээн. Ол ам бүгү чурт чергелиг улуг төлевилел апарган.

«Писать грамотно – это модно!» деп девиз-биле бо хемчегге киржир күзелдиг кижи бүрүзү totaldict.ru. төлевилелдиӊ сайтызынга бүрүткедип алгаш, диктант бижиир черге боду баргаш, азы дистанициялыг чурум-биле-даа бижип болур. Демдектерин хөй улуска ажыы-биле чарлавас. Ынчангаш адын демдеглевейн бижип болур.

Бо чылын диктантыга чогаалчы Марина Степанованыӊ чогаалдарындан үзүндүлерин шилээн.

«Бүгү-ниитиниӊ диктантызы» төлевилелдиӊ филология чөвүлелиниӊ даргазы – Владимир Маркович Пахомов, «Грамота.ру» порталыныӊ кол редактору, Россияныӊ эртемнер академиязыныӊ В.В.Виноградов аттыг орус дыл институдунуӊ эртем ажылдакчызы онлайн кичээлди эрттирип, чамдык дүрүмнерни катаптадып тайылбырлап турар. Ол капсырылганы халас кииртип болурун дыӊнадып турар. Айтыкчызы https://myoffice.ru/home/?utm_source=totaldict.ru.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Өске деткимче хевирлери
Следующая запись
Башкирияныӊ театры аалдап келген
Меню