Рубрикалар

АРГА-ДУРЖУЛГАЛЫГ УДУРТУКЧУ

Республикада «Мээӊ документилерим» хөй ажыл-хүлээлгелиг он беш төптер (МФЦ) барык 320 муӊ хире кижиге күрүне хандырылгаларыныӊ ачы-дузазын чедирип турар.

Бо чылын Тываныӊ МФЦ төптериниӊ чаа директорунга Аркадий Одегейни томуйлаан.
Ооӊ мурнунда ол Тыва Республиканыӊ МФЦ юризиниӊ албан-дужаалынга ажылдап турган.

Аркадий Одегейниӊ хөй чылдар иштинде ак сеткилдиг күш-ажылын ТР-ниӊ Дээди Хуралы (парламентизи), Россияныӊ болгаш Тыва Республиканыӊ ИХЯ-зы, ТР-ни Чер болгаш өнчү-хөреӊги хамаарылгаларыныӊ яамызы, ТР-ниӊ Информатизация болгаш харылзаа яамызы үнелеп, тус-тус шаӊналдарны тывыскан.

Чонга күрүне болгаш муниципалдыг хандырылгалар чедирер ажыл-агыйны удуртуп баштаар болгаш организастаар талазы-биле улуг арга-дуржулгалыг удуртукчу.

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАДА ОМИКРОННУӉ КЕЛГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН
Следующая запись
ТЫВАДА – ОМИКРОН
Меню