Рубрикалар

Ат-сураглыг профессор-биле ужурашкан

Россияныӊ Гнесиннер аттыг хөгжүм академиязыныӊ профессору республиканыӊ Ростислав Кенденбиль аттыг уран чүүл школазынга аалдап кээп чораан.

Худолей Виктор Романович — оркестр дирижёрларын өөредир кафедраныӊ профессору, уран чүүл эртемнериниӊ кандидады, Россияныӊ дээди школазыныӊ Алдарлыг ажылдакчызы.
Уран чүүлге салым-чаяанныг уруглар школазыныӊ директору Николай Дамбаа хүндүлүг аалчыга школа-интернатты таныштырып көргүскен.
Өөредилге албан чериниӊ чогаадыкчы коллективи үш аӊгы оркестрлиг. Орус улустуӊ хөгжүм оркестирин Евгения Моӊгуш, үрер хөгжүм оркестирин Азиана Ондар, а «Ойна» соктаар хөгжүм ансамбилин Россияныӊ болгаш Тываныӊ Культуразыныӊ Алдарлыг ажылдакчызы Валерий Дыртый-оолович Ондар удуртуп турар.
Школачылар башкыларыныӊ удуртулгазы-биле хөгжүм концертин бараалгаткан. Россияныӊ, делегейниӊ хөгжүмчүлеринге билдингир композитор, дирижер, аранжировщик, В. М. Халилов аттыг делегей чергелиг дирижёрлар II конкурурузунуӊ уран чүүл удуртукчузу өөреникчилерниӊ ойнап турарын үнелеп, мактаан.

Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Хөгжүлдеге ажыктыг саналдарны киирип турар
Следующая запись
«Алдын удазын» — ус-шеверлер бүдүрүлгези
Меню