Архив

Записи Сайлык Монгуш

Тыва бодун тараа-биле хандырар ужурлуг!

«Шынның» аалчызы «Шынның» аалчызы, ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Айдың Дун «Агростартап» төле­вилелиниң дугайында тайылбырлап чугаалаан. – Айдың Чечен-оолович, көдээ ажыл-агый талазы-биле «Агростартап» төлевилелиниң ду­га­йында чонга чугаалап көрүңерем. – Агростартап деп…

Мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулган

Амгы үеде бүгү-ле ажыл-агыйларда мал оолдаашкыны доозулган. Мал­чыннарның хөй кезии чайлагларынче көшкен. Республикада мал аарыг­ла­рын­дан малдың чаш төлүнүң өлүп-хораар чоруу демдеглеттинмээн. Ынчап кээрге респуб­ликада мал оолдаашкыны чедиишкинниг доозулганы ол. Республикада…

Коронавирустуг иелерден кадык кыстар төрүттүнген

Республиканың Перинаталдыг төптүң кол эмчизиниң оралакчызы Инна Лопсанның «Шын» солунга телефон таварыштыр бадыткааны-биле, май 26 биле май 28-те төптүң эмчи бригадазы ийи кыс уругларны аваларының кадыының аар байдалын барымдаалааш, «кесарево»…

«Тыва Ломоносовтуң» оглу

очерк «Улуг ажылды кылыптар чаңгыс-ла арга ­бар –­ аңаа хандыкшыл» – деп американ бизнесмен, «Apple Computer» компанияның тургузукчузу Стив Джобстуң чугаалап каан чалгынныг сөстери бар. Шынап-ла, хандыкшыл чокта кандыг үүле-херек…

Бодуң чуртуңда бичии кушкаш болзуңза, өске черге эзир болуруңну кызыт

Элээди уруглар театрының эргим доозукчулары АЧЫТЫ, ДОЛААН, АЛИНА, АЮШ силерниң чаш, школачы, чогаадыкчы үеңер бистиң театр-биле холбашкан болгаш аңаа эрткен. Ам өзүп келген, уяңардан ужуп үнер үе келген. Ынчалза-даа өөренип,…

Тываның Баштыңы Чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар

Понедельникте эртер чаңчылчаан аппарат хуралын Чазак даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт башкарып эрттирген. Бирги оралакчы Александр Брокерт: – Шолбан Валерь­еви­чиниң аарый бергени хому­данчыг-дыр. Онза айыылдыг бөлүкке хамааржырын ол билир турган,…

Эмчилерге май төлевирлерин хыналдада алган

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Саида Сенгии: – Республика Баштыңы эмчилерге майның төлевирлерин онза хыналдага алыр даалганы бөгүн менде берди. Ол ышкаш социал албан черлериниң, интернаттарның ажылдакчыларын деткиир айтырыг­лар база бар.…

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң күзээшкини

Кайгамчык ыдыктыг, буянныг үүле кылып, ачы-дуза чедирерге 100 муң катап эглип келир Сака Дава-Ыдыктыг Бурган айының бирги хүнү-биле силер бүгүдеге байырымны чедирип тур мен, чонум! Бо чылын май айның 23-тен…

Тыва Республиканыӊ Камбы-ламазы Джамбел Лодой башкыныӊ «Ыдык-ай» таварыштыр байыр чедириишкини

Ыдыктыг Yш Эртинеге тейлеп, авырал-камгалалды диледим! Хүндүлүг чонум! Силер бүгүдеге «Ыдык – ай» таварыштыр байырым чедирип тур мен. Чайныӊ башкы айыныӊ 15 чаада Будда башкывыстыӊ төрүттүнген, Чырыткы деӊнели четкен, Дываажаӊ…

Чаңгыс күш-биле демниг эртип алыр бис

Хүндүлүг чонум, дөмей-ле үе эрте бээрге, билдинер-ле боор, аарый бергеним дугайында. Ынчангаш бо видеону бижиттирип олур мен, мооң дугайында чугаалаксавайн, чарлаксавайн турарым дээрге, ол аарыг мээң бодумнуң бергедээшкиним-дир, ажыр­бас, ону…
Меню