Рубрикалар

АВТОМАШИНАЛАР ДУГААРЛАРЫН МАНААР

Автомашиналарга күрүнениӊ бүрүткел дугаарларыныӊ түр үеде чогунуӊ дугайында республиканың ИХЯ-зы  дыӊнаткан.

Автомоттранспортту бүрүткедип алыр улустар виртуалдыг күрүне дугаарын тывысканы дээш, 850 рубль каайлыны (госпошлина) төлеп алыр ужурлуг. Транспортуӊ электроннуг паспорту бар болза, каайлы 500 рубль болур. Күрүне хандырылгаларыныӊ чаӊгыс аай порталынга каайлы төлээрге, 30 хуу чиигелделиг.

Барыын кожууннарныӊ чолаачылары автомашина дугаарларын Чадаана хоорайныӊ полиция килдизинде бүрүткел пунктузундан кылдырып ап турар. 2021 чылда аӊаа 2382 транспортту бүрүткээш, күрүне дугаарларын тывыскан.

Күрүне дугаарлары план ёзугаар июнь 24-те белен турар.

#ИХЯ #Автотранспорт #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
МЕДИЦИНА АЖЫЛДАКЧЫЛАРЫНГА ШАҢНАЛ — КВАРТИРА
Следующая запись
ТУСКАЙ СОРУЛГАЛЫГ ӨӨРЕДИЛГЕ
Меню