Рубрикалар

АВЫЙГАНДА ЧАА КОРПУСТАР АЖЫГЛАЛЧЕ КИРГЕ

Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының Тыва Республиканың Күрүнениң бюджеттиг албан чери “Күрүнениң кадыы кошкак болгаш улуг назылыгларның хайгаарал-ажаалда бажың-интернады” Россияда каш-ла санныг албан черлериниң аразында кирип турар.

Бүрен-Бай-Хаакка хамааржыр Авыйганда бажың-интернат бодунуң ажыл-агыйын ыраккы 1953 чылдан эгелээн. Ынчан чүгле 25 олуттуг удуур корпус турган. 1954 чылда эр, херээжен улуска аңгылаан 70 олуттуг корпустар болгаш 50 олуттуг столовая, 20 кижи чунуп болур чунар-бажың база хеп чуур чер немешкен.

2019 чылда “Улуг назылыглар” деп федералдыг программа ёзугаар “Демография” деп национал төлевилел-биле чаа корпустарның баштайгызының тудуу эгелээш, 2021 чылда аңаа немей дөрт корпусту тудуп дооскан. Тудугже ниитизи-биле 300 сая рубль чарыттынган, ооң иштинде 200 сая рубльди федералдыг бюджеттен үндүрген.

Сентябрь 4-те үстүнде бижээнивис албан черинге хамааржыр “Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница” деп аттарлыг чаа корпустарны ажыглалче киирген. Чаа корпустарның ниити шөлү 4 муң дөрбелчин метр.

Амгы үеде Авыйганның бажың-интернадында 181 кадыы кошкак болгаш улуг назылыг, инвалид хамаатылар социал ачы-дуза чедирилгезин ап турар…

Допчузу-биле “Шын” солуннуң сентябрь 7-де үндүрүлгезинден номчуур силер, хүндүлүг номчукчулар.

К. МОНГУШ.

#Социаладыр #Демография #Авыйган #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Тываның Чазаа чурттакчы чонга садар хөмүрнүң өртээн бадырар шиитпирни хүлээп алган
Следующая запись
САРЫГ-СЕПЧИЛЕРГЕ АНЫЯКТАР СЕСЕРЛИИ
Меню