Рубрикалар

АЖЫКТЫГ ДЫШТАНЫЛГА

Тываныӊ күрүне университединиӊ чанында Немец дылдыӊ төвү «Кошкак одуруг» деп интеллектуалдыг оюнну өөреникчилерге болгаш студентилерге эрттирген.

Германия дугайында билиглерин, немец дылды кайы хире билирин олар шылгап турган. «Даштыкы дыл билбес кижи бодунуӊ төрээн дылыныӊ дугайында чүнү-даа билбес болур» деп одуругнуӊ автору кымыл дээн ышкаш айтырыгларга харыылап турган. Оюнну орус болгаш немец дыл кырынга эрттирген.

Кызылдыӊ 5 дугаар гимназиязыныӊ 8-ки клазыныӊ өөреникчилери Анастасия Моӊгуш, Аӊчы Балдан, Алдын-Ай Шожул-оол өске эш-өөрүнден тергиидеп үнгеш, «Кошкак эвес одуруг» болганын бадыткаан. Гимназияныӊ башкылары Айнура Нара-Мандып, Чойган Манылдыӊ ажылыныӊ эки үре-түӊнели ол.

ТывКУ-нуӊ студентилери Айыраа Ооржак, Чейнеш Санжиева, Виктории Цянь шаӊналдыг черге төлептиг болган.

Моксвада Гёте аттыг немец культура төвү шупту киржикчилерни шаӊнаан. Тиилекчилерни «Читай-город» ном садыыныӊ сертификаттары-биле шаӊнан.

«Уругларныӊ даштыкы дыл дугайында билиин ханыладып, делегей көрүүшкүнүн делгемчидеринге кончуг ажыктыг оюн болду. Башкыларныӊ болгаш өөреникчилерниӊ чогаадыкчы чоруун сайзырадып турар» — деп, даштыкы дыл башкылары өөрүп чугаалаан.

Р. ДЕМЧИК.

#ТывКУ #Немецдылтөвү #Даштыкыдылдар #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ШКОЛАЧЫЛАРГА КАДЫКШЫЛ ДНЕВНИГИ
Следующая запись
ДӨРТ РЕЖИССЁРНУҢ ДӨРТ ШИИЗИ
Меню