Рубрикалар

АЖЫЛЧЫН УЖУРАЖЫЛГА

Тыва биле Хакас республикаларныӊ Күш-ажыл болгаш социал политика сайыттарыныӊ ажылчын ужуражылгазы болган.

Регионнар социал хандырылга, опека болгаш ажаалда-тежээлде, өскүс уругларга бажыӊ бээри, социал дуза чедирери, чонну ажылга хаара тударыныӊ чугула айтырыгларын тодаргайы-биле сайгарып чугаа-лашкан.

Тываныӊ социал политика сайыды Эдуард Сандан ужуражылга соонда, яамыныӊ тус тус килдистериниӊ ажылын допчулап таныштырган.

Хакасияныӊ күш-ажыл сайыды Владимир Чебодаев Кызылдыӊ Өг-бүле болгаш чаштарга социал дуза төвүнге, регионнуӊ мониторинг, анализ болгаш курлавыр хандырар төвүнге барып чораан.

Коронавирустуг хамчык үезинде социал адырныӊ ажыл-чорудулгазын канчаар кылып турганыныӊ талазы-биле арга-дуржулгазын ынчаар солушканын күш-ажыл яамызыныӊ парлалга албаны дыӊнаткан.

Р. Демчик

Предыдущая запись
ЧАЗАКТА ЧАА ТОМУЙЛААШКЫННАР
Следующая запись
ТЫВАЖЕ ЧАЛААН
Меню