Рубрикалар

Бадыткал чок шын эвес медээлер

«Коронавирус» Тывада база тарап турар, хөй кыдаттарны Кызылдың болгаш кожууннарның улуг эмнелгелеринге тарадып чыттырар дээн-дир…» дишкен  дидир-дидир чон ортузунга дыргын тарай берген. Харын-даа мырыңай, эмчилерде чыттырып алган кылдыр чугаалажып турар.

Тыва Республиканың «Рос­потребнадзор» албан чери чонга тайылбыр ажылдарын чорудуп, дыңнадыышкыннарны кылып турбуже, чон ортузунга дүвүрээзин үндүрүп турар медээлер шын эвес, «хоп чугаалар» дээрзин дыңнаттывыс.

Бо хүнде Шагаан-Арыгның төп эмнелгезиниң Халдавырлыг аарыглар салбырында 16 бичии уруглар: 2-зи ижин аарыындан, артканнары респираторлуг вирустуг инфекциядан (ОРВИ) эмнедип чыдар. Бо хүнде эмнедип турар кижилерниң аразында берге байдалдыг аарыг кижилер чок. Халдавырлыг аарыглар салбыры болганда, эмчиде чытпайн турар кижилер кайы хамаанчок ынаар үнүп-кирип болбас дээр­зи билдингир. Халдавырлыг аарыглар салбырының улуг эм­чизи Чаяна Шолбан-ооловна Орус-оолдан чон ортузунда тарай берген медээниң дугайын­да ылавылап айтырарывыска, ол мынчаар харыылаан: «Эрткен пятницада ТР-нин Кадык-камгалал яамызындан бистиң салбырның ажылын, эмнедип чыдар кижилерниң, грипп болгаш ОРВИ аарыгларының кожуунда байдалын хынап кээп чораан. Кандыг-даа кыдат омак-сөөктүг кижилер бистиң салбырда эккеп чыттырбаан».

ТР-ниң «Росхереглелхайгаарал» албан чериниң кол эм­чи­зиниң сүмелээни-биле болгаш өөредилге албан чер­ле­риниң база кожуунда төп эмнел­гениң бичии уруглар эмнээр салбырының айыткан сан-чурагайларынга даянып, назы четпээннер ортузунда грипп, ОРВИ аарыглары тарап турарын барымдаа­лааш, Шагаан-Арыг хоорай­ның №1, 2, гимназия школаларында карантинни чар­лаан.­ Өске школаларда байдал чүгээр болганы-биле чүгле хоорай школаларында карантин чарлаттынган. Бир эвес тус черлерде назы четпээннер ортузунда аарып турар кижилер хөйү-биле демдег­леттинген болза, ону хүн бүрүде хыналдага ап, чогуур черлерже дыңнадыр. Аарыг халдавырлыг болганда, дузалал масканы кедер болгаш арыг-силигни сагыыр ужурлуг.

Кожуунда бактаап турар 3 аптека бар. Бо хүн аптекаларга чедип, камгалал маска бар-чогун ылавылап көрдүвүс. Саян-Шушенск кудумчузунун 3 дугаар бажыңда «Форте» аптекада (эргелекчизи А.Х.Ондар) маскалар чок, бо чоокку үеде эккелбес деп харыылады. Дружба кудумчузунда 59 дугаар бажыңда «Гелиос» аптекада (эргелекчизи С.К.Долдуг-Эник) камгалал мас­калар 7000 хире бар. Бир хапта 5 маска чоруур, өртээ 30 рубль. Хуу сайгарлыкчы У.М.Өлчейниң аптеказында (Кечил-оол кудумчузу) 10 муң хире маска бар. Чаң­гыстап садарга 5 рубль, хапта 5 масканың өртээ 25 рубль, хаптап каан 50 масканы 250 рубльге садып турар.

Кожууннуң төвүнде карантин чарлаттынганы-биле хөй ки­жи­лер киржилгелиг культура-массалыг, спортчу хемчеглерни эрттирерин февраль 10-дан 17-ге чедир кызыгаарлаанын дың­наттывыс.

Предыдущая запись
Уруглар садтарынче электроннуг ээлчег ёзугаар туруп болур
Следующая запись
Тываның Чазааның Аппарат хуралындан
Меню