Рубрикалар

БАЙДАЛДЫ НАРЫЫДАТПАС ДЭЭШ

Коронавирус аарыгдан аараан кижилер эмнедип чыдар, эмнелге ажыл-чорудулгазы хөй угланыышкынныг медицина төвүнге Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чораан.

«Аарыг 70 кижилерниң чартыы бичии уруглар-дыр. Чүгле чаңгыс хүн дургузунда 39 ажы-төлге коронавирус чыпшынган-дыр. Байдал дыка берге-дир, ону нарыыдатпас дээш, бүгү хемчеглерни алыр ужурлуг бис” — деп, Владислав Ховалыг социал четкилерде арынында бижээн.

“Ажы-төлдүң коронавирустан аарыыр чоруун көвүдетпес сорулга-биле өөреникчилерниң дыштанылгазын эрте эгелээр шиитпирни Тываның Баштыңы хүлээп алган. Октябрь 25-тен ноябрь 7-ге чедир школачылар дыштаныр. Дыштанылга дээрге чыглып алгаш ойнаар-хөглээри эвес дээрзин сагындырып, а коронавирус аарыгны нептеретпезинче угланган баш бурунгаар хемчеглер-дир” — деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.

“Хамчыктыг аарыгның нарыыдаарынга белен турар ужурлуг бис. Ажыл-чорудулгазы хөй угланыышкынныг медицина төвүнде аарыг кижилерни эмнээринге чугула херек эмнер курлавыры, камгалал дериг-херексели бар-дыр. Кислород станциязынга улуг эвес үрелиишкин болган, оларны чайладып турар үеде бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, РФ-тиң камгалал сайыды база катап дузалап, кислородтуг баллоннарны чорудуп берген” – деп, Владислав Ховалыг дыңнадып, кижи бүрүзү бодунуң кадыкшылынга хумагалыг болурунче, коронавируска удур вакцинаны тарыдып алырынче Тываның чурттакчыларын кыйгырган.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
ТЫВАГА АМ БАЗА ЧЕР ШИМЧЭЭН
Следующая запись
ХАРЫЛЗААДА – ЮСТИЦИЯ ЯАМЫЗЫ
Меню