Рубрикалар

БАРЫЫН-ХЕМЧИКТЕ БОКТАРНЫ АШТААН

Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринде улустуң чурум чок чыып төп каан кезек боктарын эрткен неделяда аштап арыглаанын Тываның бойдус курлавырларының болгаш экология яамызы дыңнадып турар.

Хову-шөлдерде, арга-арыг кыдыында, хемнер, хөлдер эриинде, даглар эдээнде кайы-хамаан чокка төп, оваалай чыып каан боктар узуткаар талазы-биле бүгү ажылды Тыва Республиканың «Бүдүрүлгениң болгаш хереглелдиң артынчы боктары, ооң иштинде коммуналдыг кадыг боктарны 2018-2026 чылдарда арыглаары» деп күрүне программазының шугуму-биле чорудуп турар. Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринде ындыг боктарны «Благоустройство» регионалдыг оператор, «Байыр» КХН чүс хуу аштап арыглаан дээрзин ук яамының экологтуг экспертиза килдизиниң даргазы Мөңгүнаш Куулар тайылбырлаан.

Барыын-Хемчиктиң чурумалдыг каас-чараш бойдузун чударадыр боктарның база катап тыптып келбези ооң чурттакчыларының харыысалгалыг чоруундан хамааржыр. Республиканың бойдус яамызы бок төгер контейнерлерни болгаш экосеткаларны суурларга, хоорайларга үлеп хуваар ажылын уламчылап турар.

Р.ДЕМЧИК.

#Экология #Барыын_хемчиккожуун #Бойдус #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ГРИПП БОЛГАШ ОРВИГЕ УДУР ТАРЫДАРЫН УТПАҢАР
Следующая запись
САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТАЙЫЛБЫР
Меню