Рубрикалар

БАШ БУРУНГААР БАДЫЛААШКЫН

Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Күрүне Думазының депутадының кандидаттарынга партияның мурнундан улаштыр депшидеринге бүрүткеткен кордакчыларның аразынга, ол ышкаш соңгукчуларның аразынга, чидиг туржуушкуннуң болгаш чөптүг чоруктуң айыыл чок чоруун бадылаашкынның бо хевири хандырар.

«Чаңгыс демниг Россияның” мурнундан баш бурунгаар бадылаашкын – КүрДумаже соңгулдаларже улаштыр депшидер чаңгыс кордакчыны партияның мурнундан шилиири-дир.
Кол сорулга – эң туруштуг болгаш күштүг төлээлерни партияның мурнундан соңгуп алыры. pg.er.ru сайтка бүрүткедип алган шупту кижилер баш бурунгаар бадылаашкыннарга киржип база бадылап болур.

КүрДуманың чаа чыыжының депутаттарындан аңгыда 19 губернаторнуң, 39 регионнуң болгаш 11 административтиг төптүң төлээлекчилер хуралдарының депутаттарының соңгулдалары сентябрь 19-та болур. Албан ёзузу-биле депшиттирген кандидаттарның дугайында pg.er.ru сайттан билип ап болур.

https://pg.er.ru/

#Чаңгысдемнигроссия #Күрүнедумазы #Башбурунгаарбадылаашкын #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Автотранспорт озал-ондаа көвүдээн
Следующая запись
БҮГҮ ЧУРТ-БИЛЕ МАҢНА!
Меню