Рубрикалар

БАЗА БИР АЛЛЕЯ ЧААГАЙЖЫТТЫНГАН

Тываның найысылалында «Таарымчалыг хүрээлел болгаш чурттаар оран-сава» национал төлевилелди боттандырып, “Мурнуу” микрорайонда аллеяны чаагайжыткан.

“Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг төлевилелдиң ачызында бо хүннерде №5 гимназияның дужунда аллеяның чаагайжыдылгазы дооступ турар.

Ол черниң чурттакчыларының караңгы үеде чоруп турганы биеэги дазырның орнунда ам кудумчу чыдырылгалыг чадаг улус кылаштажыр оруктар көстүп келген. Шөлчүгеште 13 сайгылгаанныг чадаг улус кылаштажыр оруктардан аңгыда ийи чайганыышты, сес урнаны тургускан.

Төлевилелди керээлиг организация — «Элита» КХН боттандырып турар. Керээниң ниити түңү 3 306 594,87 рубль. Ажылдарны 2021 чылдың июль 30-ден орайтатпайн күүседир.

Кызылдың чагырга чериниң эрткен чылдың октябрьда чарлааны бадылаашкыннарының үезинде тус черниң чурттакчылары “Мурнуу” микрорайонда ук девискээрни чаагайжыдары дээш үнүн бергеннер. А төлевилелдиң бодун “Мурнуу” микрорайоннуң чурттакчыларының эгелекчи бөлүү идип үндүрген.

#Таарымчалыгхүрээлелболгашчурттаароран_сава #Националтөлевилел #Кызылхоорай #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЫЖЫКТЫ ЭГЕ ҮЕ-ЧАДАЗЫНДА ТОДАРАДЫП ТУРАР
Следующая запись
“КЫЗЫЛ ЗОНАДА” ЭМЧИЛЕРГЕ ИЗИГ ЧЕМ
Меню