Рубрикалар

БЕДИК ДЕӉНЕЛГЕ ЭРТЕРИ МАРГЫШ ЧОК

Россияныӊ сумо талазы-биле 2022 чылдыӊ чемпионады Тывада болуп турары төөгүлүг онза болуушкун.
Дүүн, февраль 26-да, «Сүбедей» спорт комплекизинге улуг маргылдааныӊ байырлыг ажыдыышкыны болган.

«Россияда сумо хүрежи чылдан чылче кедергей сурагжып, салым-чаяанныг дыка хөй аныяктарны эвилелдеп турар. Россияныӊ сумоистери делегейниӊ маргылдааларынга чедиишкинниг киржип, тергиин эки белеткелин, быжыг тура-соруун, корум-чурумнуун көргүскен. Делегей чемпионаттарынга ниити команда үнелелинге тергиидеп турарлар. Бо чылын Россияныӊ сумо талазы-биле чемпионадын Кызыл хүлээп алган. Тыва Республика бо хемчегни бедик деӊннелге организастаар дээрзи маргыш чок» деп Россияныӊ спорт сайыды Олег Матыцин байыр чедирген телеграммазынга бижээн.
Тываныӊ «Саяннар» ансамбилиниӊ чогаадыкчы коллективи, ат-сураглыг хөөмейжилери аалчыларныӊ, спортчуларныӊ хей-аъдын көдүрүп, аян тудуп, ыр-хөгжүмүн бараалгаткан. Республиканыӊ Дээди Хуралыныӊ (парламентизиниӊ) даргазы Каӊ-оол Даваа бүгү Россия чергелиг спортчу маргылдааныӊ бистиӊ республакада болуп турары өорүнчүг болуушкун дээрзин илереткеш, спортчуларга изиг байыр чедирген.

Чурттуӊ бирги чери дээш сумо маргылдаазын Россияныӊ сумо федерациязыныӊ вице-президентизи Геннадий Калеткин байырлыг ёзу-биле ажыткан.

Россияныӊ сумо федерациязыныӊ медээзи-биле белеткээн.
Р.Демчик

Предыдущая запись
«АГРОСТАРТАП» — КӨДЭЭ ЧЕРНИӉ САЙЗЫРАЛЫНГА ДЕТКИМЧЕ
Следующая запись
СОЛДАТ — КЕЗЭЭДЕ СОЛДАТ
Меню