Рубрикалар

«Бичии Лена», байырлыг». кажыыдап тур бис

«Шынның» дорт эфиринден

«Леонид Борандаевич Чадамба-биле 1960 чылдардан тура аажок эки таныш улус бис. 1966 чылда институтту кады дооскаш, 1969 чылда Тываның эртем шинчилелдер институдунга кады ажылдап тургаш, «Кыс-халыыр» деп тоолчургу чугаалар номун база кады ажылдап үндүрген турган бис. Ооң соонда Гагарин кудумчузунда 6 дугаар бажыңга кожа чурттап турган бис. Леонид Борандаевич аажок баштак, оюнзак кижи болгай. Бодунуң Борандаевич деп адын мынчаар тайылбырлаар кижи: «Борандай деп ат алтайларның «бурундуй» деп түрк адында ышкаш тожу чону болза, барыын таладан мурнуу Таңды долгандыр көжүп келген «ыяш тожулары-дыр» деп, мынчаар төөгүүр кижи деп» — Тываның сураглыг чогаалчызы Черлиг-оол Куулар сактып чугаалады.

Леонид Борандаевичиниң уруу Елена бүдүн Тывада ады алдар­жаан, хоочун журналист. Ада-иезиниң эрге-чассыг кызы, кижизиг, улуг улусту аажок хүндүлүп билир кижи. «Бичии Лена» деп шүлүктү ачазы Леонид Чадамба аңаа тураскаадып чогааткан болгай. Улуг уруу типографияга хүндүлүг дыштанылгаже үнгүжеге чедир ажылдаан, а Айлананы чүгле Тывада эвес, бүдүн Россияның хоорайларында безин таныыр. Черле ынчаш Леонид Борандаевичиниң ажы-төлү ада-иезин дөзээн, чогаадыкчы салым-чаяанныг, Тываның база бир төлептиг кижилери.

Елена Леонидовна Чадамба «Тувинская правда» солунга ажылдап тургаш, кыштың соогу, чайның изии дивейн, кожууннарже сургакчылап, көдээ ишчи малчыннарның амыдыралын чырыдып, амыдыралда хүннүң онза медээлерин чонунга тарадып, кончуг эки ажылдап чо­раан кижи. Чаа-ла 62 харлыг дээр­ге көңгүс аныяк назын-дыр. Мындыг эрте назынында «Тываның шынын», Тываның журналис­тиказын каггаш чорупканы хомуданчыг-дыр, харааданчыг-дыр. Ажы-төлүнге, чоок кижилеринге, кады ажылдап чораан эш-өөрүнге кажыыдалывыс­ты илередип, ажыг-шүжүүңерни кады үлежип тур бис. Чыдар чери чымчак, барган чери чырык болзун.

Тываның Чогаалчылар эвилели болгаш «Шын» солуннуң коллективиниң мурнундан.

Предыдущая запись
Интернетте «Шынны» хүнде-ле беш муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар
Следующая запись
Төлептиг эрттирип турар
Меню