Рубрикалар

Бичии уругларга кешбэк

АДА-ИЕЛЕРНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ
Бичии уругларга кешбэк
РФ-тиң Президентизи В. Путин­ниң эгелекчи бодалы-биле путевкаларның чартык өртээн эгидериниң дугайында программа эрткен өөредилге чылында эгелей берген.
Бо чылын «Бичии уругларга кешбэк» деп программага 7,5 млрд рубль акша көрдүнген. Эрткен чылга көөрде, ук программаже акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган. «Бичии уруг­ларга кешбэк» программазының ачызында 450 муңдан эвээш эвес уруг бо чайын дыштанып болур. Ук программа бо чылын март 30-ден 31-же дүнезинде ажылдап эгелээр.
Кешбэктиг путевка садып алыр дээш, дараазында негелделерни күү­седири чугула:
Бирээде, «мирпутешествий.рф» деп порталче кире бээр.
Ийиде, «мир» картазын бүрүткедир азы бүрүткел бар, чогун хынап алыр.
Үште, «мирпутешествий.рф» порталда бичии уругларга лагерьлээр путевканы шилип алыр.
Дөрте, «төлээр» деп бижикче базыпкаш, бүрүткелде бар «мир» картазы-биле санажыптар. Кешбэк алыр дизе, путевканың өртээн чаңгыс угда төлээр.
Бо программа таварыштыр садып алган путевкаңарның өртээниң чартыы 5 ажыл хүнүнүң дургузунда хууда агар саныңарже дедир кирип келир.
40 ажыг муң лагерьлер, дыштанылга төптери уруглар хүлээп алырынга белен. Бо чылын Донецк болгаш Луганск республикаларның уруглары база кээп дыштанып болур.
«Бичии уругларга кешбэк програм­мазының» дуга­йында айтырыгларны дорт харылзаа таварыштыр айтырып, билип ап болур:
+7 800 200 3411
Чуруктарны интернет четкизинден алган

Предыдущая запись
МООЛГА ШИНЧИЛЭЭШКИННЕР
Следующая запись
«Культураның салгакчылары»
Меню