Рубрикалар

БИР КИЖИ КОГАРААН

Декабрь 11-де 19 шак үезинде Тожу кожууннуң эрге-хоойлу камгалаар органнарынга Кызыл-Даштыгда мөөң чыдымның девискээринге руда буступ дүшкениниң дугайында дыңнадыг келген, ук озал-ондактың түңнелинде бүдүрүлге чериниң бир ажылчыны амы-тынындан чарылган. Бустуушкун болуп турда, чер адааның уургайынга 5 ажылчын турган, когараан бир кижиден аңгыда, өске артканнары бертиниг-балыгланыышкынны албаан. Болуушкуннуң соонда уургайга турган ажылчыннарны чер кырынче көдүрген.

Амгы үеде амы-тынындан чарылган ажылчынның өлүмүнүң чылдагаанын тодарадыры-биле истелге эргелелиниң криминалист истекчизиниң киржилгези-биле суд-медицина шинчилелин чорудуп, бүдүрүлге чериниң удуртулгазының талазындан күш-ажыл болгаш ооң айыыл-чок чоруунуң сагылгазының талазы-биле кандыг хемчеглерни ап чорудуп турганын хынап турар. Хыналданың түңнелдерин барымдаалап, оон ыңайгы чорудулга шиитпири хүлээп алдынар.

А.ХЕРТЕК белеткээн.

Предыдущая запись
45 РЕГИОН САНЫНЧЕ ТЫВА БАЗА КИРГЕН
Следующая запись
КАРАНТИН ЧАРЛААР ЧЫЛДАГААН АМДЫЫЗЫНДА ЧОК
Меню