Рубрикалар

БОЙДУС КАМГАЛАЛЫНДА

«Арга-арыг кадагалаары» федералдыг төлевилелдиӊ шугуму-биле бо чылын 18 аӊгы тускай техниканы садып алыр.

Тыва Республиканыӊ арга-арыг ажыл-агыйыныӊ болгаш бойдус яамызы 2022 чылда андазынныг дугуйлуг алды трактор,10 илчирбе тракторну, көдүртүр болгаш кузов сөдүртүр аспактыг ийи таркторну – шутпу 16 тускай техниканы садып шиӊгээдир.

2021 чылда федералдыг төлевилелдиӊ ачызында 25 тускай техниканы садып алган. Арга-арыг өрттеринге удур — 21, арга-ыяш ажыл-агыйынга — 4 тускай техника-биле автопаркты чаарткан.

Амгы үениӊ техниказы, дерилгези-биле чепсегленгени арга-арыгга өрт өжүреринге кончуг дузалыг болур.

Республикада бойдус камгалаар албан черлериниӊ машина-техниказы шагда-ла эргижирээн. «Экология» национал төлевилелдиӊ хөреӊгизин бо чылын база тускай техника садып алырынче угландырган.

Төрээн чериниӊ бойдузун камгалаар айтырыгларга ук яамы улуг кичээнгей салып турар.

Тываныӊ Чазааныӊ парлалга албаныныӊ медээзи-биле белеткээн.
Р.Демчик

Предыдущая запись
 РОССИЯНЫӉ СУМО ЧЕМПИОНАДЫ — ДОРТ ЭФИРДЕ
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАДА ЭПИДБАЙДАЛ ЧҮГЭЭРТЕП ТУРАР
Меню