Рубрикалар

БУТТАРЫН ОЛ-ЛА ЧЕРГЕ КЕСКЕН

«Тыва даг-дүгү» комбинаттың оран-савазы буступ дүшкен соонда, ооң бузундуларының адаанда чыдар кижиниң буттарын эмчилер ол-ла черинге кезип каапкан. Республиканың Кадык камгалал яамызының дыңнатканы-биле алырга, когараан кижини бузундулар адаандан уштуп алыры-биле санавиацияның эмчилери озал-ондак болган черге божуу-далаш кезишкинни чорудар ужурга таварышканнар.

Ийиги ажылчынны бузундулар адаандан уштуп турда, ооң бастырган буттарын хостаар ужурга келген. Травматолог эмчи Эргил Чадамба амы-тынын артынга каап, бузулган оран-саваның адаанче үңгеп киргеш, ол-ла черге адакы мөчүлерни дискек дужундан одура кескен. Ооң соонда когараан кижини кожууннар аразының Барыын-Хемчикте эмнелге төвүнге эккелгеш, катап кезижиишкинни чорудуп, буттарны дөңмек дужундан кескен. Когараан кижиниң байдалын эмчилер хөлчок берге деп санап турарлар.

Санавиация бригадазы-биле катай когараан кижини №1 республика эмнелгезинде вертолёт-биле эккелген

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#Озал_ондак #Ак_довурак #Санавиация #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Чагыдылга кампаниязы уламчылап турар
Следующая запись
КЕЗЕМЧЕ ХЕРЭЭН ОТТУРГАН
Меню