Рубрикалар

Буянныг белек


«Школага белеткениринге дузалаш!» ачы-буянныг акцияны республикада чылдың-на эрттирип турар.
Буянныг ажыл-херекке Тываның ИХЯ-зының аңгы-аңгы кезектери чылдың-на идепкейлиг киржип чоруур. Ылаңгыя амыдыралы берге байдалдыг өг-бүлелерниң уругларын өөредилге-херекселдери-биле шүмнеп бергени өөрүнчүг.
Кызыл хоорайның өг-бүлелерге болгаш уругларга социал деткимче төвүнде 40 хире школачылар бар. Олар буянныг аалчыларының келирин өөрүшкүлүү-биле манап турганнар. ТР-ниң ИХЯ-ның охрана болгаш конвоир ротазының шагдаалары амданныг чигир-чимис-биле катай өөредилге херекселдерин четчелеп суп каан өңгүр чараш рюкзактарны уругларга белекке берип, эки сөстүг чагыг-сүмезин, күзээшкиннерин илереткен. Ужуражылга байырлал дег болган.
«Элээн хөй чылдар дургузунда бистерге ачы-буянныг дузаны чедип чорууруңар дээш, улуу-биле четтирдивис. Силерниң подразделениеңерниң буянныг ажыл-херээн дыка үнелеп чоруур бис. Силерниң ачы-дузаңар-биле бичии уруг-дарыывыс школаже өөренип киреринге белеткенип алган» — деп, Орланмаа Сарыглар, ук албан чериниң директору өөрүп чугаалаан.
Ачы-буян чедирер акцияга Тываның ИХЯ-ның шупту кожууннарда салбырлары киржип турарын ИХЯ-ның парлалга албаны дыңнадып турар.

Предыдущая запись
Ады-сураа алгый берген, авыралдыг Барыын-Хемчик
Следующая запись
Ыраажы малчыннарывыс
Меню