Архив

Өөредилге болгаш культура

Интернетке моолдарны, кыдаттарны шыдыраага удуптар чордум

«Шын» солуннуң аалчызы Тывада шыырак шы­дыраачыларның бирээзи Артыш Чүлдүм Сибирь федералдыг округка 80 шыдыраачыларның аразынга 5 дугаар черни ээлээш кээрге, «Шын» со­лунга ужуражылгаже чаладывыс:  – Тывадан элээн шыдыраачылар барган бис,…

Аэлита Донгак: индустар-даа, тибеттер-даа эвилең, хүндүлээчел

Индияда өөренип турар тыва студент Аэлита Донгак социал четки дамчыштыр бистиң-биле харылзажып турар. Ооң демдеглелдерин номчукчуларга сонуургаттывыс: – Индияда шупту школалар, албан черлери коронавирус дээш хаашкынныг. Бажыңнарывыста олур бис. Даштын…

Тывада Яндекс-школаның кичээлдери эгелей берген

«Делегейде чүү-даа болуп турар болза, өөреник­чилерге билиг алыр аргалар турар ужурлуг. Парта артынга эвес-даа болза, бажыңынга база өөренип болур. Ындыг эптиг арганы Яндекс-школа сүмелеп турар. Педагика уран мергежилиниң төвү-биле кады…

Март 27-де Бүгү-делегейниң театр хүнүнге уткуштур

Тыва Национал театр­ның улуг режиссеру Марина Идам-биле «Шын» солунга болган чугаа. – Коронавирус дээш хагдынган соон­да, байырлал хүнүн канчаан эрттирер силер? – Чаңчыл езугаар март 27-де бот-боттарывыска болгаш эштеривис, өске хоорайларның театрларынга байыр чедирип, «капустник» деп…

Баштайгы херээжен тыва эртемден, журналист, чогаалчы …

Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, шиичи – Тываныӊ улустуӊ чогаалчызы Екатерина Туктуг-ооловна Танова – бо хүннерде мугур 90 харлап турар.  Тыва радиотелекомитединиӊ даргазыныӊ оралакчызы, «Шын», «Тыва Республика», «Тываныӊ аныяктары» солуннарыныӊ литературлуг ажылдакчызы,…

«Талантылыг кижи тазка-даа ойнаптар»

«Тыва Чазактың үрер хөгжүм оркестрин тургузар дугайында»  №165 док­таалга 2008 чылдың март 24 Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оол адын салган хүнде «Шын» солуннуң редакциязынга оркестрниң директору Артур Дулуш-биле болган чугаа. –Бөгүн…

Найысылалда 35 дугаар уруглар сады немешкен

Төлевилелдер боттаныышкында Кызылдың Cвороток микрорайонунуң чаштары бажыңының чоогунда уруглар садынче чоруур аргалыг апарган, ооң-биле чергелештир, 100 хире ажылчын олут немешкен. Чаа ажыттынган №22 «Солнышко» уруглар садының кол угланыышкыны –  спорт,…

Кыдатта тыва студентиден медээ

Кыдаттың соңгу-чөөн чүгүнде Чаньчун хоорайның университединде өөренип турар тыва студент Сергек­тиң коронавирус дугайында чагыг-сүмезин парладывыс. — Экии, чаңгыс чер-чурт­тугларым. Мен амгы үеде Чаньчун хоорайда студентилеп турар мен. Тывада эштерим коронавирус…

Сургуулдар интернет таварыштыр өөренир

Тываның күрүне университеди болгаш педагогика колледжи коронавирус аарыын болдурбас болгаш неп­теревези-биле, РФ-тиң Эртем яамызының дужаалы езугаар март 18-тен эгелеп, ырактан интернет таварыштыр өөренип эгелээн. Өөредилге черинде Тываның кол санитар эмчизиниң…

Босса-Новага тыва көрүкчүнүң сеткили ханган

Тыва көрүкчү, дыңнакчы-биле алызындан таныш – 2017 чылда «Үстүү-Хүрээ» фестивалының эң эки бөлүү деп атка төлептиг болган «Отель Кали» бөлүүнүң март 14-те Тываның күрүне филармониязынга концерти болган. Краснояржыларның «чонче бирги…
Меню