Архив

Адалар шуулганы

ӨГ-БҮЛЕГЕ АДА КИЖИНИҢ РОЛЮН КҮШТЕЛДИРЕР

2021 чылдың октябрь 4-те Президент Владимир Путин чыл санында октябрь айның 3 дугаар улуг-хүнүнде Адалар хүнүн байырлаарының дугайында 573 дугаарлыг Чарлыкка атты салган. Ооң кол сорулгазы өг-бүлениң ёзу-чаңчылдарын быжыглап, ажы-төлдүң кижизидилгезинге ада кижиниң үлүг-хуузун бедидери болур.

Меню