Архив

Аныяктар болгаш спорт

Алдын биле хүлер дээш

Начын Монгуш Россияның март 11-де Улан-Удэге ажыттынган хос­туг хүреш маргылдаазынга 57 кг. Дагестандан Заур Угуевти тии­лээш,­ алдын медальче кол кордакчы болган. Ооң удурланыкчызы Москва дээш киржип турар Алания чурттуг Азамат…

ХААКТЫГ ДАЙЫНЧЫ

  Февраль 27-де Шамбалыг суурга Кызыл кожууннуң шко­лачыларының аразынга “Хаак­тыг дайынчы” деп маргылдаа болуп эрткен. Спортчу кышкы оюнга школачылар дыка идепкейлиг, шыырак белеткелдиг киришкеннер. Бо маргылдаа­га хары угда үш хевирни…

ТӨӨГҮЛҮГ 100 ЧЫЛ ЭГЕЛЭЭН

Кайгамчыктыг тура-соруктуг, дидим чүректерлиг альпинистер 10 шак болганда барык 4000 метр, агаар эвээш шыпшыкче үнүп келгеннер.Февраль 6-да тыва альпинистер Тыва чернин эң бедик шыпшыы болур 3976 м Мөңгүн-Тайгаже үнгеш келгеннер.…

Чаа эгелээшкин

ЭЛЭЭДИЛЕРНИ СПОРТЧЕ ХААРА ТУДУП, КИЖИЗИДЕРИ-БИЛЕКызыл кожууннуң Адалар чөвүлели, «Чоннуң оолдары» организация база «Хамаатыларның бот-идепкейин деткиир ачы-дуза фондузу» Россияның Президент фондузунуң грантыларының мөөрейге бо чылын киришкеш, 500 муң рубльди ойнап алган.…

Тыва, Россия – Мэн штат, АКШ: хайым 7-7!

Тыва Республиканың Шыдыраа эвилелиниң медеглели Хостуг хүреш талазы-биле Москва­ның дээди шаңналын тыпсыр чурттар аразының маргылдаазынга Начын Куулар алдын медальдар чаалап ап турар аразында, НТВ телеканалга чурттар аразының «Сен – тергиин-дир…

ЧУРТТУҢ ПАТРИОТЧУ ШУУЛГАНЫ

Бүгү Россияныӊ патриотчу шуулганы бо чылдыӊ декабрь 9-11 хүннеринде онлайн чуруму-биле эртер. Шуулганга амгы үеде Россияга патриотчу кижини канчаар кижизидериниӊ дугайында чугула айтырыгларны чугаалажыр. Патриотчу кижизидилге системазыныӊ киржикчилери аӊаа чыглып,…

ТҮРЛҮГ-СҮРЛҮГ КҮЧҮТЕН МӨГЕ

Россияның хүрээлеңинче ТАР-ның эки тура-биле киргенинден бээр 76 чыл болган хүнү, 2020 чылдың октябрь 11-де, республика амыдыралында эң кол болуушкун Сүт-Хөл кожуунга демдеглеттинген дээр болза хөөредиг чок. 2020 чылда малчыннарның…

Мөгелер уязы

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели Өвүр кожууннуң Дус-Даг суурда ажыттынган.Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевичтиң ачызында боттанган төлевилел, ажыглалче киргенинге бүгү Өвүр чону, ылаңгыя дус-дагжылар дыка өөрүп турар. Хүреш залының ажыдыышкынынга саң-хөө сайыды…

ТЫВА ХҮРЕШ ЭМИН ЭРТТИР САЙЗЫРААН БЕ?

Чоокта чаа Тыва Республиканың спорт яамызының болгаш ты­ва хүреш федерациязының кежи­гүннериниң киржилгези-биле болуп эрткен конференцияга, тыва мөге­лерниң хүндүлүг күрүне аттарынга немелделер киирер дугайын­да айтырыгны сайгарып, чугаалашкан.Бир талазында Тываның Спорт яамызының,…

МООЛДУҢ НААДЫМЫ

Моолдуң Наадымынга УВС аймактың аныяк Арзылаң мөгези Пүрэвийн Бүрэнтөгс шүглүп үнген   Бо чылын Моолдуң Наадымы июль 11-12 хүннеринде Улан-Батор хоорайдан дашкаар 50 ажыг километр черде 13 векти көргүзүп кылган…
Меню