Архив

Аныяктар болгаш спорт

Мөгелер уязы

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели Өвүр кожууннуң Дус-Даг суурда ажыттынган.Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевичтиң ачызында боттанган төлевилел, ажыглалче киргенинге бүгү Өвүр чону, ылаңгыя дус-дагжылар дыка өөрүп турар. Хүреш залының ажыдыышкынынга саң-хөө сайыды…

ТЫВА ХҮРЕШ ЭМИН ЭРТТИР САЙЗЫРААН БЕ?

Чоокта чаа Тыва Республиканың спорт яамызының болгаш ты­ва хүреш федерациязының кежи­гүннериниң киржилгези-биле болуп эрткен конференцияга, тыва мөге­лерниң хүндүлүг күрүне аттарынга немелделер киирер дугайын­да айтырыгны сайгарып, чугаалашкан.Бир талазында Тываның Спорт яамызының,…

МООЛДУҢ НААДЫМЫ

Моолдуң Наадымынга УВС аймактың аныяк Арзылаң мөгези Пүрэвийн Бүрэнтөгс шүглүп үнген   Бо чылын Моолдуң Наадымы июль 11-12 хүннеринде Улан-Батор хоорайдан дашкаар 50 ажыг километр черде 13 векти көргүзүп кылган…

Аъттыг шериг Тывада

Аъттыг шериг маргылдаазы – ТывадаБүгү шеригниң «Аъттыг марафон» маргылдаазы Кара-Хаак полигонунда болуп турар.Россия Федерациязының Чепсектиг Күштериниң аъттыг кезектериниң эң эки шериглериниң аразында маргылдааны Делегейниң АрМИ-2020 армейжи оюннарының кызыгаары-биле эрттирип турар.Маргылдааның…

Бир кол сүмем – арагадан ойталаары

Аныяктар делегейинде Төрээн суурум Чаа-Хөлге бо чылдың эгезинде лама-башкыларның чоннуң аас-кежии дээш кылган «сор ёзулалын» четтирер аас-кежиктиг болган мен. Авамның тайылбырлап турары-биле, ук ёзулал аажок нарын. Ындыг болганындан, Тывада чүгле…

Даглыг черниң ховар аңы спортчуларны каттыштырган

«Ирбиш» – III хаак марафону Кызыл дептерде кирген ховар аң ирбишти камгалап-кадагалап, өстүреринче угланган болгаш кадык амыдыралды суртаалдаан хаак марафону дыштаныр хүннерде «Тайга» станциязынга болуп эрткен.  «Ирбиш аңны ырактан-даа көрген…

Таймир Сарыглар: «тыва аътка тейлээр!»

Хаак аъттар мунуп алгаш, чаржып… – Таймир Владимирович, республиканың Федерациязын черле аътка ынак, чылгычы уктуг кижи баштаар турган-на боор. Бодуңарны таныштырып көрүңерем. – Төрүттүнген черим Самагалдай. Ачам Владимир Базыр­ович аңаа…

Көшкүн чоннарның оюну – хендирбе сый шавары

«Шынның» аалчылары Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп VI фестивалынга Тываның төлээлери барып, киришкеш келгени солун. Делегей чергелиг оюннуң дугайында Айдемир Тензин биле Макар Ынаалай…

Бурят чоннуң «Алдын хендирбезинге» 19 харлыг тиилекчи бажың алган, а тывалар тевекке тергиидээн

Кожа-хелбээ чоннар-биле харылзаа Тыва-биле кызыгаарлаттынып чыдар Тунка районнуң Аршан суурунга бурят чоннуң «Алтан-Мундарга» деп национал оюнунуң IV фестивалы болуп эрткен. Бурун чоннарның спортунуң бир хевири – хендирбе сый шаварынга Бурятиядан…

Бай-Тайга ам база чемпион, а Барыын-Хемчикте ойнакчылар эвээжээн

Дөрт хонук уламчылаан республика чергелиг бөмбүктүг хөккей маргылдаазынга бо чылын база катап Бай-Тайга тиилээн. Чемпионатка киришкен үш суурнуң хөккейжилеринден Бай-талчылар шылгараан. Аксы-Барлык суурнуң командазы ийи дугаар чыл улай ийиги одуругда,…
Меню