Архив

Аныяктар болгаш спорт

Тыва, Россия – Мэн штат, АКШ: хайым 7-7!

Тыва Республиканың Шыдыраа эвилелиниң медеглели Хостуг хүреш талазы-биле Москва­ның дээди шаңналын тыпсыр чурттар аразының маргылдаазынга Начын Куулар алдын медальдар чаалап ап турар аразында, НТВ телеканалга чурттар аразының «Сен – тергиин-дир…

ЧУРТТУҢ ПАТРИОТЧУ ШУУЛГАНЫ

Бүгү Россияныӊ патриотчу шуулганы бо чылдыӊ декабрь 9-11 хүннеринде онлайн чуруму-биле эртер. Шуулганга амгы үеде Россияга патриотчу кижини канчаар кижизидериниӊ дугайында чугула айтырыгларны чугаалажыр. Патриотчу кижизидилге системазыныӊ киржикчилери аӊаа чыглып,…

ТҮРЛҮГ-СҮРЛҮГ КҮЧҮТЕН МӨГЕ

Россияның хүрээлеңинче ТАР-ның эки тура-биле киргенинден бээр 76 чыл болган хүнү, 2020 чылдың октябрь 11-де, республика амыдыралында эң кол болуушкун Сүт-Хөл кожуунга демдеглеттинген дээр болза хөөредиг чок. 2020 чылда малчыннарның…

Мөгелер уязы

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели Өвүр кожууннуң Дус-Даг суурда ажыттынган.Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевичтиң ачызында боттанган төлевилел, ажыглалче киргенинге бүгү Өвүр чону, ылаңгыя дус-дагжылар дыка өөрүп турар. Хүреш залының ажыдыышкынынга саң-хөө сайыды…

ТЫВА ХҮРЕШ ЭМИН ЭРТТИР САЙЗЫРААН БЕ?

Чоокта чаа Тыва Республиканың спорт яамызының болгаш ты­ва хүреш федерациязының кежи­гүннериниң киржилгези-биле болуп эрткен конференцияга, тыва мөге­лерниң хүндүлүг күрүне аттарынга немелделер киирер дугайын­да айтырыгны сайгарып, чугаалашкан.Бир талазында Тываның Спорт яамызының,…

МООЛДУҢ НААДЫМЫ

Моолдуң Наадымынга УВС аймактың аныяк Арзылаң мөгези Пүрэвийн Бүрэнтөгс шүглүп үнген   Бо чылын Моолдуң Наадымы июль 11-12 хүннеринде Улан-Батор хоорайдан дашкаар 50 ажыг километр черде 13 векти көргүзүп кылган…

Аъттыг шериг Тывада

Аъттыг шериг маргылдаазы – ТывадаБүгү шеригниң «Аъттыг марафон» маргылдаазы Кара-Хаак полигонунда болуп турар.Россия Федерациязының Чепсектиг Күштериниң аъттыг кезектериниң эң эки шериглериниң аразында маргылдааны Делегейниң АрМИ-2020 армейжи оюннарының кызыгаары-биле эрттирип турар.Маргылдааның…

Бир кол сүмем – арагадан ойталаары

Аныяктар делегейинде Төрээн суурум Чаа-Хөлге бо чылдың эгезинде лама-башкыларның чоннуң аас-кежии дээш кылган «сор ёзулалын» четтирер аас-кежиктиг болган мен. Авамның тайылбырлап турары-биле, ук ёзулал аажок нарын. Ындыг болганындан, Тывада чүгле…

Даглыг черниң ховар аңы спортчуларны каттыштырган

«Ирбиш» – III хаак марафону Кызыл дептерде кирген ховар аң ирбишти камгалап-кадагалап, өстүреринче угланган болгаш кадык амыдыралды суртаалдаан хаак марафону дыштаныр хүннерде «Тайга» станциязынга болуп эрткен.  «Ирбиш аңны ырактан-даа көрген…

Таймир Сарыглар: «тыва аътка тейлээр!»

Хаак аъттар мунуп алгаш, чаржып… – Таймир Владимирович, республиканың Федерациязын черле аътка ынак, чылгычы уктуг кижи баштаар турган-на боор. Бодуңарны таныштырып көрүңерем. – Төрүттүнген черим Самагалдай. Ачам Владимир Базыр­ович аңаа…
Меню