Архив

Аныяктар делегейинде

ЧЫРЫТКЫЛЫГ КЕЛИР ҮЕ РЕСПУБЛИКАВЫСТЫ МАНАП ТУРАР

Дүүн, июль 14-те, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг 11 классты алдын медальдар-биле дооскан республиканың школаларының доозукчуларынга байыр чедиргенин #Shyntuva дыңнадып тур.

АМГЫ АНЫЯКТАРГА ЭРТЕМ-БИЛИГ БОЛГАШ БОТ-САЙЗЫРАЛ БИРГИ ЧЕРДЕ

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Тываның Аныяктар эвилелиниң удуртукчузу турган, хөй-ниитижи Эртине Кууларны ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелдиң даргазынга томуйлаан. Владислав Ховалыг бодунуң социал четкиде хууда арынында ол дугайында демдеглээн.

Меню