Архив

АНЫЯКТАР ДЕЛЕГЕЙИНДЕ

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ

Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики…

БУРУНГААР ЧҮТКҮЛДҮГ АНЫЯКТАРНЫҢ БИРЭЭЗИ

Чөөн-Хемчик кожууннуң Күш-ажыл болгаш социал-хөгжүлде эргелелиниң начальниги Кежик Радикович Сандак 1993 чылда Чадаа­на хоорайга төрүттүнген. Үе-черге эш-өөрлери-биле дөмей ол «Радуга» уруглар садынга барып тургаш, 2000 чылдан 2007 чылга чедир Чадаананың…

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди…

Тывалар диш пастазын бүдүрүп үндүрген  

«Шын» солуннуң аалчылары, Орлан Ондар, Эраст Хертек.  Тываның төөгүзүнде бир дугаар диш чуур пастаның авторлары.   — Боттарыңарны таныштырыптар силер бе? — Мени Орлан Ондар дээр. Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайдан…

Аныяктар делегейинде

КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза…   Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Геннадьевна Даржаа-биле ажыл-херек дугайында социал четки (инстаграм) дамчыштыр чугаалаштывыс.   (Эгези 93 дугаар “Шын”…

Аныяктар делегейинде

Аныяктар делегейинде КЫЗЫЛ – СОЧИ: Бир эвес боду-ла кызымак болза… Сочиде ажылдап, чурттап турар чаңгыс чер-чуртуувус Азиата Даржаа-биле ажыл-херек дуга­йында социал четки (инстаграмга онлайн хевирге) дамчыштыр чугаалаштывыс. – Сочиде ажыл-херээңерниң…

ААС-КЕЖИКТИГ ӨГ-БҮЛЕ

ААС-КЕЖИКТИГ ӨГ-БҮЛЕ  “Шын” солуннуң аалчылары, аныяк интернационалчы өг-бүле Цэцэндэлгэр Тэгшээ, Елена Куулар.  Корр. Бистиң редакцияга келгениңер-биле өөрүп тур бис, моол-тыва аныяк артистеривис силер, номчукчуларга чер-чуртуңарны болгаш боттарыңарны таныштырып көрүңерем. Елена…

Тывадан Улан-Баторже чадаг тергелиг аян чорук

“Шынның” аалчызы, аян чорукчу, Альберт Николаевич Узун-оол. Улуг-Хем кожууннуң төлээзи болуп турар мен. «Шын» солунда аалдап келгенивис ужуру болза, 2018 чылда Моол күрүнениң девискээринче аян-чорук кылганывысты таныштырып, чонувуска сонуургадыр дээш…

Аъттың сыр маңы-биле…

Наадым байырлалының база бир солун оюннарының бирээзи – аъттың сыр маңы-биле ча, согунну адып турары хамык чоннуң сонуургалын оттурган. Сентябрь 2-ниң хүнүнде Элегес-Аксынга кончуг-даа девиденчиг маргылдаа болуп эрткен. Аъттарның сыр…

Аныяктар шуулганы

Аныяктар шуулганы «Тываның командазы – 2030»«Алдын-Булак» комплекизинге «Тываның командазы-2030» аныяктар шуулганы болуп эрткен. Аңаа хөй-ниитичи идепкейжи аныяктар, чедиишкинниг сайгарлыкчылар, хөй-ниитичи шимчээшкиннерниң кежигүннери, аныяк депутаттар, сайыттар аңгы-аңгы хоорайлардан студентилер, шуулганның модераторлары…
Меню