Архив

АНЫЯКТАР ДЕЛЕГЕЙИНДЕ

Тывадан Улан-Баторже чадаг тергелиг аян чорук

“Шынның” аалчызы, аян чорукчу, Альберт Николаевич Узун-оол. Улуг-Хем кожууннуң төлээзи болуп турар мен. «Шын» солунда аалдап келгенивис ужуру болза, 2018 чылда Моол күрүнениң девискээринче аян-чорук кылганывысты таныштырып, чонувуска сонуургадыр дээш…

Аъттың сыр маңы-биле…

Наадым байырлалының база бир солун оюннарының бирээзи – аъттың сыр маңы-биле ча, согунну адып турары хамык чоннуң сонуургалын оттурган. Сентябрь 2-ниң хүнүнде Элегес-Аксынга кончуг-даа девиденчиг маргылдаа болуп эрткен. Аъттарның сыр…

Аныяктар шуулганы

Аныяктар шуулганы «Тываның командазы – 2030»«Алдын-Булак» комплекизинге «Тываның командазы-2030» аныяктар шуулганы болуп эрткен. Аңаа хөй-ниитичи идепкейжи аныяктар, чедиишкинниг сайгарлыкчылар, хөй-ниитичи шимчээшкиннерниң кежигүннери, аныяк депутаттар, сайыттар аңгы-аңгы хоорайлардан студентилер, шуулганның модераторлары…

Тарыс аржаанынче аян-чорук

репортажОоң мурнунда чылдарда Тарыс аржаанының каас-чараш бойдузу болгаш ооң кайгамчыктыг эмнээшкининиң дугайында каш-даа кижиден дыңнаан мен. Ынчангаш бо аржаанче барыксаарым-даа кончуг турган.Ынчалдыр Тывавыстың аржаан­нары таптыг-ла быжып-четчип турар үеде, ол дээрге…

Аныяктар делегейинде

АЗИЯНЫҢ «АЛДЫНЫ» “Азия голд” кыстар командазы “Азия голд” (“Asia gold”, “Азия алдыны” азы “Алдын Орда”) дээр уругларның футбол командазы Россияда болгаш даштыкы чурттарда безин билдингир апарган.  Командада бурят, тыва, калмык,…
Меню