Архив

Биче бизнестиң сайзыралы

САЙГАРЛЫКЧЫЛАР МӨӨРЕЙИ

Республиканың сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу хары угда ийи мөөрей чарлаан.
«Чылдың экспортеру-2021», «Эң эки сайгарлыкчы -2021» мөөрейлерни катай эрттирер.

ТУШЁНКА КАКПАКТААН ЭЪТ—«ТЕРЕ-ХӨЛДҮҢ ИНЕК ЭЪДИ»

Тыва Республиканың ырак-узак кожууннарында көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери эът продукциязын садып-саарарындан аңгыда, оон изиг буска какпактап, хайындырган эът (тушёнка) кылыр талазы-биле арга-дуржулганы эки шиңгээдип ап эгелээни өөрүнчүг. Чүге дизе көдээ ишчилерниң бүдүрүп үндүрген продукциязын оларга таарымчалыг өртекке садып-саарып алыры берге айтырыгларның бирээзи дээрзин, хөй чылдарда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин удуртуп-баштап чоруур кижилер эки билир.

ЁЗУЛУГ ТЫВА ӨГЛЕРНИҢ ОНЗАГАЙЫН ЧИДИРБЕС ДЭЭШ

Октябрь 20-де Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг суурунга чазаныр цехтиң ажыдыышкыны болган. Аңаа ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының, ТР-ниң экономиктиг сайзырал болгаш үлетпүр сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Меңги Кара-оол, ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунуң директору Азияна Пирлей болгаш фондунуң специалистери, кожууннуң удуртулгазы киришкен.

Меню