Архив

Билип алыры артык эвес

ҮНДҮРҮГЛЕРДЕН ЧИИГЕЛДЕ ДУГАЙЫНДА

Амыдырал аайы-биле кижи бүрүзүнге таваржы берип болур байдалдар дугайында айтырыгларны көдүрер чаа рубриканы “Шын” солуннуң бо үндүрүлгезинден эгелээр-дир бис. Номчукчуларывысты сонуургадып чоруур айтырыгларже онза кичээнгейни салып, оларга четче, долу болгаш тодаргай харыыларны бээри – рубрикавыстың кол сорулгазы. Ынчангаш бир дугаар чырыдар темавыс – үндүрүглерден чиигелделер азы орус дылда “налоговый вычет” ап болурунуң аргалары.

Меню