Архив

Чаа ном

УРАН ЧҮҮЛДҮҢ КАВАЙЫНЫҢ ТӨӨГҮЗҮ НОМЧЕ КИРГЕН

Ноябрь 24-те Национал театрга тыва культураның төөгүзүнге көскү болуушкун, делегейде кара чаңгыс тыва театрның тургустунганындан бээр 85 чыл оюнга тураскаадып белеткээн “Бөгүн. Даарта. Дүүн” деп номнуң таныштырылгазы болуп эрткен. Номнуң бо чылын, ТАР-ның 100 чылында, чырыкче үнүп келгени ханы уткалыг болуп, тыва культураның сайзырап эгелээни, театрның тургустунганы-биле дорт сырый харылзаалыг дээрзин бадыткап турар.

Меню