Архив

Чагыдылга-2022

ЧАА ЧЫЛДЫҢ ЛОТЕРЕЯЗЫ

«Тывамедиабөлүк» медиахолдинг Чаа чылдың уттуруг чок лотереязын чарлап турар! Ооң түңнелдери декабрь 21-де билдинер!

Чагыдылга кампаниязы уламчылап турар

«Тывамедиабөлүк»-түң реклама килдизи чагыдылга кампаниязын уламчылаары-биле кожууннарже үнүүшкүннерни чорудуп эгелээн. Эң-не идепкейжи чагыдып алыкчылар үнүп орар 2022 чылда солун-сеткүүл чагыдылгазын кылгаш, суй-белектерни база ойнадып ап турар.

Меню