Архив

ЧОГААЛДАР

КЫДАТ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫ

Д. ТАЯА, доктор, профессор, КУР-нуң Иштии Моолда «Джангар шинчилелдер» төвүнүң директору Көшкүн чоннарның эрги чылды үдеп, чаа чылды уткуур ёзулалы дөмей-даа болза, чурттап турар чер-чуртунуң онзагайы-биле улуг эвес ылгалып турар.…

Чогаалчыларның Литература фондузу…

Тываны алгап тур бис Бо организацияның үстүнде эрги ады өскерилген. Амгы ат-сывы кедергей узун. ТРО ООО «Литературное сообщество писателей России» (Бүгү Россияның чогаалчыларының хөй-ниити организациязының Российжи каттыжылгазының Тывада регионалдыг салбыры)…

“ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА” САКТЫЫШКЫННАР

Чаа номСергей Шойгунуң «Дүүнгү хүн дугайында» («Про вчера») деп сактыышкыннар чыындызы номун парлалгага үндүрерге, Москваның болгаш Тываның номчукчулары улуг сонуургал-биле хүлээп алган.Национал музейге презентацияны декабрь 12-де Тываның культура са­йыды болгаш…

ЧОГААЛЧЫНЫҢ ЧЫРЫК АДЫНГА

Көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы, шиичи Чылгычы Чимит-Доржуевич ОНДАР ноябрь 16-да 65 харлаар турган ийик. Ол хөгжүм-шии театрының артизинден эгелээш (1978-1983), «Тываның аныяктары» солуннуң килдис эргелекчизи (1983-1985), Кызыл хоорайның партия комитединиң…

ЧОВАГ-КЭЭРГЕЛ БОЛГАШ КИЖИ

(Уланчызы. Эгези №75, 77 «Шында»).ЧОВАГ-КЭЭРГЕЛДИҢ САЙЗЫРАЛЫЫнакшыл болгаш човаг-кээргел магалыг, эки-даа болза, оларның чогуп, тааржыры үргүлчү эвес дээрзин чамдык эштерим чугаалап турдулар. Бистиң делегейивис ындыг чергелиг угаадыг­лар кылыр, салдар халдадыр база…

Чинчи — эрестиг кыс

 Чечен чугаа Аалывыс уруг-дарыы шупту-ла аът мунарынга, ылаңгыя ону чарыштырарынга, дыка ынак. Чылдың-на оваа дагаан черге бир хөрлүг, адаанныг оюн – аът чарыжы. Улуг дагылгага хемниң ол-бо чарыындан, чоок-кавының малчыннарындан…

САЛАМ «ДАМДЫ»

 Россия Федерациязының нии­ти өөредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы, «Улуг башкы» деп аттыӊ эдилекчизи, Бай-Тайга кожууннуӊ хүндүлүг хамаатызы, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Хемчик школазыныӊ  хоочун башкызы  Тараа Салчаковна Оссурнуӊ хөй чылдарда бижип…
Меню