Архив

Чурагайлыг экономика

400 АЖЫГ ОБЪЕКТИНИ “ИНТЕРНЕТ” ЧЕТКИЗИНГЕ КОЖАР

2019-2020 чылдың дургузунда республиканың 139 чурттакчылыг черинге узуну 720 километр харылзааның оптиктиг удазын шугумун туткан. 2021 чылда 193 социал ужур-уткалыг объектини “Интернет” четкизинге кожары планнаттынган, ооң иштинде 182 социал ужур-уткалыг объектиже “Интернет” четкилиг оптиктиг удазын шугумун шөер, 11 суурга “Интернет” четкизин спутник технологияларының дузазы-биле хандырар.

20 СУМУГА ХАРЫЛЗАА ШУГУМУН ТУРГУЗАР

ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа яамызы “Информациялыг инфрастуктура” федералдыг төлевилелдиң иштинде кирип турар “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелди боттандырары-биле кожууннар болгаш сумулар чагыргаларының даргалары-биле харылзааның оптиктиг удазыннар шугумун тудар дөзевилелди дугуржуп эгелей берген.

Меню