Архив

Чуртталга-коммунал ажыл-агыйы

ХООРАЙНЫҢ АРЫГ-СИЛИИ — БИРГИ ЧЕРДЕ

Владислав Ховалыг хоорайның арыг-силии бирги черге турарын Карим Сагаан-оолдан негээн. «Арыг-силигни кезээде хыналдага алган турар ужурлуг. Өске регионнардан аалчылар хөйү-биле бисте кээп турар болгай. Олар мында ажыл-агыйжы, арыг-силиг чон чурттап турар деп билзиннер» — деп, ол демдеглээн.

Меню