Архив

Дорт чугаа

ЧОН-БИЛЕ АЖЫК ЧУГАА

Республиканың удуртукчузунуң ажыл-албаны Тыва Республика хүнүнде, август 15-те, Россияның Хөй-ниити телевидениезинге (ОТР) болгаш Россия 24 телеканалга Тываның Баштыңының – Чазааның Даргазының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг-биле “Ажык чугаа”…

ХӨМҮР ӨРТЭЭН ЧИИГЕДИР ДЭЭШ АЖЫЛДАП ТУРАР

Республиканың удуртукчузу-биле «Дорт чугаа» үезинде чонну база бир дүвүредип турар айтырыг хөмүр-даш өртээ болган. Ол талазы-биле Тываныӊ Чазаанда кандыг хемчеглер алдынып турарыл?

МӨҢГҮН-ТАЙГА: ОРУКТАР БОЛГАШ ИНТЕРНЕТ

Ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожууннуң чурттакчылары кымны-даа мурнай Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгга айтырыгларын салганнар. Сайгарлыкчыларның мурнундан Долаана Саая сөс алгаш, кожуун төвүнге чедир автоорукче кичээңгей салырын дилээн. 

АЙТЫРЫГЛАРНЫҢ ХӨЙ КЕЗИИ — ЧУРТТАЛГА КОММУНАЛ АЖЫЛ-АГЫЙЫ

Республика чурттакчыларының салган айтырыгларының хөй кезии чуртталга коммунал ажыл-агыйы болгаш энергетика – 83, социал камгалал – 81, тудуг болгаш чурттаар оран-сава – 60, өөредилге – 59, чер болгаш өнчү хамаарылгалары – 50, оруктар болгаш көвүрүглер – 44, хөй-ниити транспорту – 2Ү, хоойлу болгаш чурум – 22, кадык камгалал – 22, база 20-зи чаагайжыдылгага хамааржырын регион башкарылгазының төвү дыңнаткан.

Меню