Архив

Экология

УЛУГ-ХЕМНИҢ БАЛЫЫН КӨВҮДЕДИР

Июль 13-түң хүнүнде Голевтиң даг-руда компаниязы Улуг-Хемче 72 376 санныг Кызыл дептерже кирген стерлядь байлаңнарын киир салган. Бо экологтуг хемчег Кызылдан 20 км ыракта Боом дааның дужунга болуп эрткен. Эрткен…
Меню