Архив

Экономика

ТАҢДЫНЫҢ КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРИ БОЛГАШ БИЛЛ ГЕЙТС

Эрткен субботада, июль 24-те, Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожуунда Михаил Санниковтуң бол­гаш Алена Кууларның удуртканы фермер ажыл-агыйларынга чедип, республика иштинге ажылчын сургакчылаашкынын уламчылаан.

АК-СУГ, «АЙ-КЫС» БИЛЕ «СҮБЕДЕЙ» БОЛГАШ КАДРЛАР АЙТЫРЫЫ

Ак-Сугда чес чыдымын шиң­­­гээдир Голевтиң даг-руда компаниязының ажыл-чорудулгазы Тыва Республиканың Баштыңының албан-хүлээл­ге­лерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның доктаамал кичээнгейинде.

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА “АНТИКОВИД”

Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур кызыгаарлаашкыннар үезинде сайгарлыкчы чорукту деткиир хемчеглерни ажылдап кылганының дугайында июль 19-та аппарат хуралынган илеткээн.

ТЫВАНЫҢ ЦЕМЕНТ ЗАВОДУНУҢ ТӨӨГҮЗҮНДЕН

Улуг-Хем кожуунда Хайыракан дааның соңгу эдээнге 1988 чылда Тываның цемент заводун (ТЦЗ) 1988 чылда тудуп эгелей берген турган. Ооң күчүзү чылда 300 муң тонна портландцемент М-400 маркалыг цементини болгаш 100 муң тонна тудуг сайын бүдүрүп үндүрер турган.

QR-КОД “АРЫГ ЗОНАНЫ” ТУРГУЗАР

Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат инстаграмга дорт эфирге сайгарлыкчыларны сонуургадып турар айтырыгларга харыылаан.

КӨПЕЕК-ДАА БОЛЗА – ДУЗА

Бо чылдың июль айның 1-ниң хүнүнден Тывага электри энер­гия­зының өртээ чиигээр дугайында медээ республиканың чурттакчы чонунга өөрүнчүг болган.
Бистиң республикада электри энер­гиязының кол ажыглакчызы болгаш ооң өртээниң кол төлекчизиниң бирээзи тус черниң чурттакчы чону болгай. Тывага дамчып келген электри энергиязының элээн хөй кезиин хууда кижилер ажыглап турарлар. Оларның ажыглаары 1 кВт. шак электри энергиязының өртээ 3 рубль 65 көпеек апарган. Бажыңнарында электри плиталары тургузуп каан хоорай чурттакчылары 1 кВт. шак электри энергиязы дээш 2 рубль 55 көпеекти төлээр азы мурнунда төлеп турганындан 25 көпеек эвээшти.

Меню