Архив

Эпидбайдал

Байдал нарын болуп артпышаан

Росхереглелхайгаарал эргелелиниң февраль 5, 6 хүннеринде берген медээзи-биле алырга, СOVID-19 болгаш Омикрон халдавырлыг аарыглар-биле Тывада байдал нарын болуп артпышаан.
Кадыының ба       далы экижий берген улустуң саны 1186, ынчалза-даа лабораторлуг шинчилелдерниң түңнелинде 586 аарыг улусту тодараткан.

ЭРТКЕН ХОНУКТА 42 КИЖИНИҢ КАДЫЫ ЭКИЖЭЭН

Эрткен хонукта 42, ооң иштинде 9 уругнуң кадыы экижээн. Сovid 19-тан аараан деп лабораторлуг бадыткалды 19 кижи алган: Кызылда — 9, Ак-Довурак хоорайда — 1, Барыын-Хемчикте – 5, Кызыл кожуунда — 1, Мөңгүн-Тайгада — 2, Сүт-Хөлде – 1.

COVID-19-ТАН ААРААН 18 ТАВАРЫЛГА БҮРҮТКЕТТИНГЕН

Тываның кадык камгалал сайыды Анатолий Югай эрткен хонукта COVID-19-тан аараан 18 таварылга бүрүткеттингенин дыңнаткан. А аарыгны аар эртип турар кижилерниң саны кызырылбаан. Бөгүн ындыг байдалдыг 77 кижи бар. Кызылдың стационар эмнелгелеринде 258 аарыг кижиниң 227-зиниң аарын лаборатория бадыткаан. 25 бичии уруг болгаш 10 иштиг херээжен оларның санында. 20 аарыг кижи ИВЛ аппарады-биле тынып чыдар.

ААРЫП ТУРАР КИЖИЛЕРНИҢ САНЫ 23 ХУУ ЭВЭЭЖЭЭН

Эрткен неделяга деңнээрге, аарып турар кижилерниң саны 23 хуу эвээжээн. Ындыг болзажок сула салдынып болбас дээрзин Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Л. Салчак чазактың аппарат хуралында дыңнаткан. “Россияда вирустуң чаа хевири – эң халдавырлыг омикрон кирип келгенин билир силер. А Чаа чыл бүдүүзүнде, кышкы дыштанылга хүннеринде, соңгаартан студентилер чанып кээп, пассажирлер аргыжылгазы көвүдей бээринден, аарыг республикага кээп болур. Ынчангаш арыг-силигниң бөдүүн дүрүмнерин, кызыгаарлаан хемчеглерни сагып, орун фондузун база эм-таң курлавырын доктаамал хайгаарап, белен турары чугула” – деп дыңнаткан.

КАРАНТИН ЧАРЛААР ЧЫЛДАГААН АМДЫЫЗЫНДА ЧОК

Тыва Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчактың дыңнатканы-биле, амдыызында школаларга карантин чарлаар чылдагаан чок болуп турар. Аарыг нарын байдалдың хемчээлиниң кызыгаарынга ам-даа четпээн. Ындыг-даа болза, бир эвес класстың азы бөлүктүң 20 хуузу ОРВИ азы грипптен аарааш, школа барбайн турар болза, школаларның удуртукчулары эрге-хоойлу актыларынга даянгаш, боттары карантинни чарлап болур эргелиг. Амгы үеде өөреникчилерниң 18,8 хуузу бажыңнарында онлайн хевирде өөренип турар.

Меню