Архив

Интервью

ТЫВАЖЕ КУРУГ ЭВЕС, А ДОЛУ «ЧҮЪКТҮГ» КЕЛДИМ

«Аъттың сөөрткен тергезиниң дугуйлары чуглуп-ла олурар. Амыдырал чуузазы чылып-ла олурар. Амы-тын чок чөрүү, дедир улаачызы аъдын какпас, аксын тыртпас чортуп-ла олурар…

ТЫВАНЫҢ БАЖЫНГА БОЛГАШ ЧҮРЭЭНГЕ ЧЕТКЕН

«Тываның бедиктери» альпинистер бөлүү бедик даглар кырынга хөгжүм ойнаар төлевилелин Президент грантызынга киириштиргеш, тиилеп алган. Төлевилелдиң күүседикчилери Тыва Республиканың Чазааның үрер хөгжүм оркестри. Ооң ачызында октябрь 10-да Тываның эң бедик даа Мөңгүн-Тайга шыпшыынче үнгеш келгеннер. Ынаар олар анаа-ла үнгеш келбээн, а дагның кырынга тыва маршты ойнааннар. Мөңгүн-Тайганың шыпшыында үрер хөгжүм оркестри деп сөстер черле кымны кайгатпас боор. Ынчангаш ол дугайында үрер хөгжүм оркестрин баштап чораан ооң удуртукчузу Артур Дулуш-биле чугаалаштывыс.

Меню