Архив

Кадыкшыл

ЧҮРЕК ЭМЧИЗИ ЭРТЕМДЕН КЫС

Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң Россияга чарлааны Эртем болгаш чаа технологиялар чылынга уткуштур биче-буурай тыва чонунуң адын төлептиг эдилеп чоруур чүрек эмчизи, медицина эртемнериниң кандидады Аржаана Кууларның дугайында очерк-биле таныштырар-дыр бис.

ПРОФИЛАКТИКТИГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

Республиканың наркология диспансериниң специалистери Кызыл хоорайда дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери-биле профилактиктиг ужуражылгаларны эрттирип турар.

ГРИПП БОЛГАШ ОРВИГЕ УДУР ТАРЫДАРЫН УТПАҢАР

Бо хүннерде Тывада күскү сезон аайы-биле хөй уруглар ОРВИ болгаш грипптен аарып эгелээн. Аңаа удур ылаңгыя бичии чаштар болгаш школачылар, ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары дарый тарыдып алыры чугула деп эмчилер сүмелеп турар.

Меню