Архив

Кижи болгаш бойдус

ХЭЭКЧИЛЕР БУРУУЛУГ ДЭЭРЗИН “АРГА-АРЫГ ЭМЧИЛЕРИ” ТОДАРАТКАН

«Росарга-арыгкамгалалы» федералдыг бюджет албан чериниң «Тыва Республиканың арга-арыг камгалалының төвү» салбырының тускай мергежилдиглери Балгазын арга даамылының девискээринде олурткан үнүштерни хээкчилерниң үреп, хээп турарының барымдаазын шинчилээннер. Үнүштерниң кадыкшылын хынаар лесопатолог мергежилдиглерни “арга-арыг эмчилери” база дижир. Олар хээкчилерниң үңгүрлериниң чанында чамдык хадыларның өлгенин, кезик-чамдык черлерде хадыларның элээн хемдиргенин демдеглээннер.

Бойдусту камгалаары – кижи бүрүзүнүӊ херээ

Россияныӊ Бойдус хайгааралыныӊ шаӊналдыг мөөрейинче Тываныӊ школачыларын чалап турар. «Экология – кижи бүрүзүнүӊ херээ» делегей чергелиг шаӊналды Россияныӊ бойдус ажыглалыныӊ талазы-биле федералдыг албаны тургускан. Аӊаа бүгү делегейниӊ 7-16 харлыг уруглары…
Меню