Архив

Кижи болгаш хоойлу

БЕШ АЙ ДУРГУЗУНДА ООР ЧОРУК КӨВҮДЭЭН

Бөгүн, июнь7-де, Чазакка болган аппарат хуралынга ТР-ниң Иштики херектер сайыды Юрий Поляков эрткен беш айның дургузунда республика девискээринге бүрүткеттинген кем-херек үүлгедиишкиннери дөрттүң бир кезиинден хөй болуп турарын медеглээн.

68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген

Тыва Республиканың иштики херектер сайыды Юрий Поляковтуң дыңнадып турары-биле алырга, эрткен неделяның дургузунда регионнуң девискээринге 68 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген, иштики херектер органнарының ажыдакчылары 57 кем-херек үүлгедиишкинин, ооң иштинде мооң мурнунда үүлгеткен 28 кем-херек үүүлгедиишкинин база истеп тыпкан.

Меню