Архив

Кижизидилге айтырыы

КЫШКЫ ДЫШТАНЫЛГА – МАСТЕР-КЛАССТАР ҮЕЗИ

2022 чылдың январь 5,6,8, 9 хүннеринде бичии уругларга болгаш оларның ада-иелеринге мастер-класстарны «Кванториум» технопарыгы эрттирер. «IТ-квантум», «Геоквантум», «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Хайтек» деп беш угланыышкынныг болур.

ЖУРНАЛИСТИКАНЫҢ КЕЛИР ҮЕЗИ — ШКОЛАДА

Кызылдың дугаары 2 школада «Журналистиканың үндезиннери» деп класстан дашкаар бөлгүм ийи ай бурунгаар, 2021 чаа өөредилге чылының эгезинде, сентябрьда ажыттынган. Ону тыва дыл болгаш чогаал башкызы Сайсуу Куулар удуртуп турар болгаш шупту 5 өөреникчилер ынаар барып турар. Сөөлгү үелерде 10 «а» класстың өөреникчилери оолдар, уруглар база чоокта чаа ажыттынган бөлгүмнүң ажылын сонуургап эгелээн.

ТЫВА ДЫЛДЫ МӨҢГЕЖИДЭЭЛИҢЕР!

Тыва чуртувуста тыва дыл өгбе­лерниң келир үеде салгалдарынга арттырып каан өнчүзү болганда, ол үнелиг төрээн дылывысты мөңге кадагалаар, хөгжүдер ужурлуг бис. Ол тыва кижиниң (чүгле тыва эвес) кол сорулга хүлээлгези болур дээрзин уттуп болбас.

КҮЖҮГЕТ ШОЙГУНУҢ 100 ЧЫЛЫНГА

Билдингир күрүне ажылдакчызы, журналист, чогаалчы, төөгү шинчилекчизи Күжүгет Серээевич Шойгунуң төрүттүнгенинден бээр 100 чылдаанынга тураскааткан “Төлептиг ада, төлептиг фамилия” деп темалыг кичээлдер бүгү өөредилге албан черлеринге сентябрь 23-те эртер.

Меню