Архив

конституция

РОССИЯНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЗЫН МУРНАДЫ КӨӨР

Россияның хамаатызынга кым-даа бодунуң шиитпирин албадап «сыгаар» эргези чок, чижээ, мигрантылар хүлээп алыры. АКШ-та ышкаш, боттарывыстың девис­кээривиске Россияның Конституциязы бүгү-делегей эрге-хүлээлгелеринден бедик турар ужурлуг.
Меню