Архив

Коронавирус

Назы четпээннерге көрдүнген“Спутник-М” вакцинаның баштайгы партиязы Тыва кээр

“Спутник-М” назы четпээннерге көрдүнген вакцинаның саны кызыгаарлыг хемчээлдиг – 480 доза болганда, ону баштай хөй уруглар аарып турар административтиг девискээрлерже хуваары планнаттынган. Ындыг девискээрлерге Кызыл хоорай,  Кызыл кожуун хамааржып турар. Кымга кандыг вакцина салырын ТР-ниң Кадык камгалал яамызы биле ТР-ниң Эртем болгаш өөредилге яамылары оперштабтың чөпшээрели-биле шиитпирлээр.

ТЫВАДА 14 КИЖИДЕ “ОМИКРОН” ШТАММЫ ИЛЕРЕТТИНГЕН!

Бөгүн, январь 24-те, ТР-ниң Кадык камгалал яамызынга парлалга конференциязы болуп эрткен. Аңаа ук яамының оралакчы сайыды Марианна Куулар биле яамының штаттан дашкаар  кол инфекционист эмчизи Чечек Ондар республика девискээринде эпидбайдал дугайында тодаргай медээни берген.

АЙЫЫЛДЫГ ВИРУСТАН КАМГАЛААР ДЭЭШ..

Республикада хамчыктыг коронавирустан аарый берген кижилерниӊ саныныӊ хенертен көвүдээни-биле, Чазак деӊнелинге болур-чогуур хемчеглерни хүлээп алган дээрзин Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкилерде хууда арнынга бижээн.

ЛАБОРАТОРИЯЛАР ХОНДУР АЖЫЛДААР РЕЖИМЧЕ КИРГЕН

Чаа коронавирустан аараан улустуң саны көвүдеп эгелээн. Бо дүвүренчиг байдал ТР-ниң Кадык камгалал яамызының ПЦР шинчилелдер чорудуп турар бүгү лабораторияларын январь 23-тен эгелеп хондур ажылдаар режимче киирген.

Covid-19-тан аараан улустуң саны көвүдеп турар

Регионнуң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, эрткен хонукта 98 кижи аараан, ооң мурнунда хүнден 15 кижи хөй. Эң-не хөй өзүлде Кызыл хоорайда демдеглеттинген – 39 кижи, Кызыл кожуунда – 20.…

CАII-ТӨПЧЕ ДОЛГАП ТУРАР УЛУСТУҢ САНЫ КӨВҮДЭЭН

Республиканың аарыгларга удур баш бурунгаар ажыл чорудар кадыкшылга төвүнүң ажыл-амыдыралы ийи чыл бурунгаар тайбың байдалдыг турган болза, коронавирус хамчыктыг аарыгның чуртка нептереп эгелээн үезинден тура, дүн-хүн чок кезээде белен “дайынчы” байдалда турар болу берген. Амгы үеде ында амбулаторлуг эмнээшкинниг саll-төп ажылдап турар. Ооң эргелекчизи, терапевт эмчи Орлана Сүреновна Аймаадан төптүң ажылында ам бо хүнде чүү өскерилгенин, кандыг режимде ажылдап турарын сонуургаан бис.

САII-ТӨПТЕРНИҢ ЧАҢГЫС ААЙ АЛБАНЫ ТУРГУСТУНАР

Россияның бүгү регионнарынга COVID-19-ка хамаарышкан айтырыгларның талазы-биле 122 дугаарлыг call-төптерниң чаңгыс аай албаны тургустунар. Ооң дугайында РФ-тиң Чазааның оралакчы даргазы Дмитрий Чернышенко медеглээн.

ТЫВАДА ЭПИДБАЙДАЛ КАТАП НАРЫЫДАП КЕЛГЕН

Коронавирус хамчыктыг аарыгның “омикрон” штаммының өөскүп эгелээни-биле республика девискээринге массалыг хемчеглер эрттирерин 2022 чылдың апрель 1-ге чедир хоруур деп чарлаан.

Меню