Архив

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

ЧЕДИИШКИННИГ КАДЫ АЖЫЛДАЖЫЛГА

Тыва Республиканың К. Чуковский аттыг уругларның ном саңының делегациязы Алтай Рес­публикага барып четкен. Олар аңаа «Уругларның библиотека хандырылгазы: чаа аргалар болгаш чаа хемчээлдерни дилээри» деп регионнар аразының шуулганынга киришкеннер.

НОМ САҢЫНДА ОЙНААР-КЫСТАР БӨЛГҮМҮ

К. Чуковский аттыг уругларның ном саңынга хамчыктыг аарыгның уржуундан бөлгүмнер ажылын соксаткан турган. Үр-ле үзүктелиишкин соонда, бичии номчукчуларның ойнаар-кыстар бөлгүмү ажылын дагын тургускан. Ол улуг өөрүшкү болбайн канчаар. Ындыг бөлгүмнер…

86-ГЫ ТЕАТР СЕЗОНУ АЖЫТТЫНАР

Виктор Көк-оол аттыг Национал театр 86-гы сезонун октябрь 6-да ажыдар. Тыва театр чаңгыс чер-чурттугларынга болгаш республиканың аалчыларынга белек кылдыр ажыдыышкынның дорт дамчыдылгазын көргүзер деп шиитпирлээннер. Чонну театрже хаара тударынга кайгамчык болуушкун болуп турар. Ажыдыышкынның дорт дамчыдылгазын бо айтыгдан көрүп болур: ttps://www.youtube.com/c/Национальный­театрРеспублики.

ХӨРҮК ТУТКАН ДАРГАН КАЙДАЛ?

Интервью Тываның Чурукчулар эвилели бо хүннерде дарганнарның белен эвес ажылын көргүскен солун төлевилелди ажылдап дооскан. Ооң дугайында болгаш Эвилелдиң өске-даа ажыл чорудуунга хамаарышкан айтырыгларга ТЧЭ-ниң даргазы Чурук Шойнуң харыыларын “Шын”…

КАРА-ХӨЛДЕ КАРА ДАСТЫҢ ЧҮҮ

Эрткен субботада Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузунга көскү күрүне ажылдакчызы болгаш чогаалчы база журналист, республиканың ниитилел-политиктиг “Шын” солуннуң кол редактору, Күжүгет Серээевич Шойгунуң бижээни “Кара дастың чүү” деп номунга тураскаалдың ажыдыышкыны болган.

“ПУШКИН КАРТАЗЫ” ДЕП ЧОГУМ ЧҮЛ ОЛ?

Тыва Республиканың Культура яамызының хуралдаар залынга “Пушкин картазы” деп төлевилелдиң таныштырылгазы болган. Аңаа культура сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Виктор Чигжит, ооң бирги оралакчызы Сайдана Хертек, Тываның ойнаар-кыстар театрының директору Саян Монгуш, Тыва Республиканың Национал музейиниң директору Каадыр-оол Бичелдей, Тыва Национал театрның директору Станислав Ириль база өскелер-даа киришкен. Ол ышкаш “Почта банкының” төлээзи Дмитрий Леонов база дорт эфир дамчыштыр “Пушкин картазының” дуга­йында немей тайылбырны берген.

КАРГЫРАА-2021

Тыва культура төвү Тыва Республиканың Культура яамызының деткимчези-биле, Кыргыс Соруктунуң 120 харлаан юбилейинге, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан 100 чылдаанынга, Эрзин кожууннуң 80 чыл болган юбилейинге база Тыва Республикада Хѳѳмей хүнүнге тураскаадып, «КАРГЫРАА – 2021» ырактан киржир делегей чергелиг мөөрейни эрттирерин чарлаан.

«КЫҢГЫРГАЙ». БАШТАЙГЫ ТИИЛЕЛГЕ

Ам база интернет долдур чаа тиилелге дуга­йында медээлер хөй үнүп тур. Бо удаада Айыжыларның удуртулгазы-биле тургустунган “Кыңгыргай” деп ниити ыр күүселдезиниң арт-төлевилели Крымның Керчь хоорайынга болган “Россияның деми” аттыг чогаадыкчы коллективтер аразынга эрткен конкурс-фестивальга киришкеш, Гран-при шаңналга төлептиг болганнар.

ТӨЛЕПТИГ ДАҢГЫНАНЫ ШИЛИИР

Кызыл хоорайга ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан Национал мөөрейге киржир дээн чараш кыстарның шилилгези болуп эрткен. Кастингиниң шииткекчилери “СылдысТАР” продюсерлер төвүнүң удуртукчузу Аржаана Сүктер, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тываның Национал театрының режиссеру Сюзанна Ооржак, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, хореограф Алена Донгур-оол, Тываның алдарлыг артизи Ишкин оглу, стилист, дизайнер Марсель Эльдар Аныяктар ордузунга мөөрейниң кордакчылары-биле ужурашкан.

АЗИЯ ТӨВҮНГЕ ФАНФАРАЛАР

 Делегей чергелиг фестиваль даарта Кызыл хоорайга эгелээр. Кызылдың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга үрер хөгжүм фестивалын 3 дугаар бараалгадып турар.

Меню