Архив

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

Чогаалчының алдар-ады

ЧОГААЛЧЫНЫҢ АЛДАР-АДЫ ЧЕРЛИГ-ООЛ ДЕП АТТЫҢ ТӨӨГҮЗҮ Өскелерге дөмейлешпес үннүг шүлүкчү болгаш прозачы, Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар  1940 чылдың декабрь 10-да Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунга төрүттүнген. Ада-иезиниң дөрт уругларының 3 дугаар оглу.…

ДРАМАТУРГТАР ЛАБОРАТОРИЯЗЫ

Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрында «Амгы үениң шии лаборатория­зы» деп төлевилел ажылын эгелээн.Санк-Петербургта культура болгаш уран чүүл универ­ситединиң, Россияның күрү­нениң сцена уран чүүлүнүң институдунуң доозукчузу, драматург Анастасия Букреева биле…

Ыраажы малчыннарывыс

«Шын» солуннуң аалчылары республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң килдис эргелекчилери Виктория Аймаа, Урана Намгай-оол. Виктория Аймаа: Наадым байырлалынга уткуштур республика черге­лиг «Ыраажы малчын» деп тускай төле­ви­лел­диң сөөлгү чадазының дугайында та­ныштырар-дыр бис.…

Өткүт үннүг ыраажы малчыннар

Хөөмейимни, сыгыдымны  Хөмге суккаш, чүктеп аар мен…   Малчын араттар ыры-шоорун сала бээрге, кижиниң катап-катап дыңнаксаазы кээр, көрүксээри дам баар болду. Шынап-ла, оларның аразында онза салым-чаяанныглар бар-дыр. Социал четкилерге малчыннарның…
Меню