Архив

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

“СОЛУН” АРТИСТ ЛЮНДУП 80 ХАРЛААНРоссияның болгаш Тываның улустуң артизи, Тываның Күрүне шаңналының эдилекчизи Люндуп Иргитович Солун-оол 2021 чылдың февраль 6-да 80 харлаар.Солун-оол Люндуп, 1941 чылдың февраль 6-да Тыва Арат Республиканың…

Бажында чаглактыг

  Чон аразында кандыг-даа кадыг бергеге торулбас, бажының дүгү көгерип, акшый-даа берген болза, ишти-хөңнү аныяк, хөглүг-баштак чаңын салбас, амыдыралга быжыг туруштуг кижилер чоруур. Оларның бирээзи Ольга Кыргысовна Дамдын. Кандыг-даа ажылды…

ТАРАА — СЦЕНАДА

Культура амыдыралындан Владимир ООРЖАК. Тараа. Тыва чоннуң эрте-бурунгу бо үндезин чемин амгы үениң аныяк өскени арай-ла тоомчага албайн, чедир үнелевейн турарын хүн-бүрүде амыдыралдан бо-ла эскерип турар бис. Ынчангаш-ла боор, сураглыг…

«Мен тыва мен» деп ырЫның тƟƟгҮзҮ (ТГТШИ-ниң Эртем архивиниң материалдарынга даянып бижиттинген) Кара баарым көъгү, ханныг хинним ужуу Эдим үзүү, сөөгүм сыйыы Омак төрел Сенгел чонунга …   Ак-Хем бажында…

Тываның солуннары электроннуг хевирде

Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг­ Национал библиотеказы үе-шагның хɵг­жүл­дезиниң аайы-биле Тываның биб­лио­тека­лар ассоциациязы-биле кады 2019 чылда Россияның Президентизиниң гран­тыларының фондузундан «Эрткен үени ажытпышаан» («Открывая прошлое») деп төлевилелдиң дузазы-биле деткимчени алыр…

ЧАА НОМ

«ДҮҮНГҮ ХҮН ДУГАЙЫНДА» Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң «Про вчера» («Дүүнгү хүн дуга­йында») деп аттыг ному чырыкче парлаттынган. Автор ук номунда бөдүүн, билдингир дыл-биле бодунуң чалыы үелериниң дугайында сактыышкыннары, салым-чолунуң…

АМГЫ ҮЕНИҢ ЧАА БИБЛИОТЕКАЗЫ

Культурада чаартылгалар Октябрь 14-те Кызыл кожуун­нуң культура эргелелинге респуб­ли­каның төпчүткен библиотека системаларының директорларының чыыжы болган. Аңаа келгеннер Каа-Хем суурда Уругларның төп библиотеказын бо үениң негелдезинге дүүштүр чаартып кылганы-биле танышканнар. Чалаткан,…

Чогаалчының алдар-ады

ЧОГААЛЧЫНЫҢ АЛДАР-АДЫ ЧЕРЛИГ-ООЛ ДЕП АТТЫҢ ТӨӨГҮЗҮ Өскелерге дөмейлешпес үннүг шүлүкчү болгаш прозачы, Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар  1940 чылдың декабрь 10-да Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунга төрүттүнген. Ада-иезиниң дөрт уругларының 3 дугаар оглу.…

ДРАМАТУРГТАР ЛАБОРАТОРИЯЗЫ

Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрында «Амгы үениң шии лаборатория­зы» деп төлевилел ажылын эгелээн.Санк-Петербургта культура болгаш уран чүүл универ­ситединиң, Россияның күрү­нениң сцена уран чүүлүнүң институдунуң доозукчузу, драматург Анастасия Букреева биле…

Ыраажы малчыннарывыс

«Шын» солуннуң аалчылары республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң килдис эргелекчилери Виктория Аймаа, Урана Намгай-оол. Виктория Аймаа: Наадым байырлалынга уткуштур республика черге­лиг «Ыраажы малчын» деп тускай төле­ви­лел­диң сөөлгү чадазының дугайында та­ныштырар-дыр бис.…
Меню