Архив

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

«КЫҢГЫРГАЙ». БАШТАЙГЫ ТИИЛЕЛГЕ

Ам база интернет долдур чаа тиилелге дуга­йында медээлер хөй үнүп тур. Бо удаада Айыжыларның удуртулгазы-биле тургустунган “Кыңгыргай” деп ниити ыр күүселдезиниң арт-төлевилели Крымның Керчь хоорайынга болган “Россияның деми” аттыг чогаадыкчы коллективтер аразынга эрткен конкурс-фестивальга киришкеш, Гран-при шаңналга төлептиг болганнар.

ТӨЛЕПТИГ ДАҢГЫНАНЫ ШИЛИИР

Кызыл хоорайга ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан Национал мөөрейге киржир дээн чараш кыстарның шилилгези болуп эрткен. Кастингиниң шииткекчилери “СылдысТАР” продюсерлер төвүнүң удуртукчузу Аржаана Сүктер, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, Тываның Национал театрының режиссеру Сюзанна Ооржак, Тываның уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, хореограф Алена Донгур-оол, Тываның алдарлыг артизи Ишкин оглу, стилист, дизайнер Марсель Эльдар Аныяктар ордузунга мөөрейниң кордакчылары-биле ужурашкан.

АЗИЯ ТӨВҮНГЕ ФАНФАРАЛАР

 Делегей чергелиг фестиваль даарта Кызыл хоорайга эгелээр. Кызылдың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга үрер хөгжүм фестивалын 3 дугаар бараалгадып турар.

85-КИ ТЕАТР СЕЗОНУ АДАКТАЛЫП ТУРАР

Частың сөөлгү айы-биле чергелештир ээлчеглиг театр сезону адакталып турар. 85-ки юбилейлиг театр сезонунуң бирги кезээ хөлчок нарын байдалга эрткен. Ынчалза-даа Тыва национал театрның чогаадыкчы коллективи көрүкчүлери болгаш мөгейикчилери-биле ужуражыр аргаларны дилеп тып, чаа-чаа шиилерни тургузуп белеткээш, интернет четкилеринге дорт дамчыдылга таварыштыр улус-чонга бараалгадып турган. Сезоннуң ийиги кезээ база-ла дүшкүүрлүг болган. 2020 чыл адакталып турда Тываның Баштыңы Культура албан черлеринче көрүкчүлерни 25 хууга киирип болурун чөпшээрептерге, ынчан-на театрның эжиктери ажыттынып, үрде манаан көрүкчүлерин улуг өөрүшкү-биле уткуп-хүлээп алган.

ЧАҢГЫС ШЫЙЫГ БЕЗИН УТКАЛЫГ

Май 24-те Тыва үндезин культура төвүнге “Сүлде” деп солун делгелге болуп эрткен. Ону Тываның улустуң чурукчузу, Моол күрүнениң уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы, В. Көк-оол аттыг Национал театрның кол чурукчузу, Начын Шалыктың 55 харлааны, ТАР-ның 100 чылдааны, Тываның Национал театрының 85 чыл оюнга тураскаадып эрттирген. Аңаа дарга-бошкалар, көскү культура ажылдакчылары, эртемденнер болгаш сураглыг чурукчунуң чогаадыкчы ажыл-ижиниң мөгейикчилери, үнелекчилери хөйү-биле чыылган.

Салым-чолдуң шаңнаан кежии…

Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының артизи, Тыва театрның актерлар труппазының удуртукчузу, Тываның улустуң артизи Саяна Дүгер-ооловна Сат бо чылын мугур харлаан оюн байырлап эрттирип турар. Ук байырлалын апрель 3-түң…

САГЫШ-СЕТКИЛИ КЕЗЭЭДЕ ЧАЛЫЫ,ЧОГААДЫКЧЫ МЕРГЕЖИЛДИҢ КИЖИЛЕРИМарт 25-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Культура ажылдакчыларының хүнүнге тураскааткан байырлыг концерт болуп эрткен. Чонга үргүлчү чараш байырлалды сөңнеп, чер-чуртунга шынчы бараан болуп чоруур, сагыш-сеткили кезээде чалыы,…

ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ

Даа кожууннуң 2021 чылда чараш кыстар аразынга «Даңгына» мөөрейи Чадаанада Монгуш Мерген-Херел аттыг культура бажыңынга март 13-те болуп эрткен.Культураны, чырык өртемчейде каас-чарашты, кижиниң сагыш-сеткилиниң байлаан, ылаңгыя аныяктарның эстетиктиг кижизидилгезин, иштики…

“ХӨӨМЕЙИМНИ САЛБАС-ЛА МЕН…”

Лопсан Мундукайның Март 8-ке уткуштур чарлаан концертинге хос­туг олут чок болган. Дыка аныяк хирезинде сураглыг хөөмейжи республика чергелиг болгаш чурт деңнелинде болуп эртип турган конкурстарның каш дакпыр лауреады болгаш “Гран-при”дээди…

“СОЛУН” АРТИСТ ЛЮНДУП 80 ХАРЛААНРоссияның болгаш Тываның улустуң артизи, Тываның Күрүне шаңналының эдилекчизи Люндуп Иргитович Солун-оол 2021 чылдың февраль 6-да 80 харлаар.Солун-оол Люндуп, 1941 чылдың февраль 6-да Тыва Арат Республиканың…
Меню