Архив

“Кыштаг” губернатор төлевилели

ТУРАЛЫГ-АКСЫНДА АНЫЯК МАЛЧЫННАР

Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузунуң девискээринде “Турлаг-Аксы деп черде «Кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери Алдынай Дуган болгаш Артыш Хомушкулар бо кышты хүр ажып алган. Аныяк малчыннарның чугаазы-биле алырга, кыжын хар чуга болгаш малга таарымчалыг, одар-белчиир девискээри колдуунда кара чыткан.

Меню