Архив

НААДЫМ-2021

НААДЫМ-2021 СЕНТЯБРЬ 24-ТЕ БОЛУР

Сентябрь 24-те малчыннарның Наадым байырлалын Covid-19 хамчыынга удур санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагып тургаш эрттирер. Ол дугайында 487 дугаарлыг доктаалды Тываның чазаа сентябрь 15-те хүлээп алган. Ында бижип турары болза, коронавирус хамчыын нептеретпези-биле Наадымда малчыннарны хүндүлеп байырлаар езулалды санитар-эпидемиологтуг хемчеглерни сагып тургаш эрттирер. Август айда байырлалды эпидемиологтуг байдал баксырап эгелээрге чылдырган турган.

МАЛЧЫННАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ

Салгалдан салгалче ада-өгбе­вистиң кылып чораан ажыл-ижин уламчылап, ёзу-чаңчылдарын хүн бүрүде чайлаш чокка сагып, келир салгалга кадагалап артырып бээр дээш кызып, амыр эвес ажылды кылып чоруур тускай мергежилдиң кижилери – малчыннарывыстың хей-аъдын көдүрүп, алдаржыдаал. Шак ындыг сорулга-биле Национал байырлал “Наадым-2021-ге” турас­кааткан республиканың малчыннар аразынга “Ыраажы малчын” мөөрейни бо чылын 2 дугаар эрттирип турары бо.

Меню