Архив

Олимпиада – 2022

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ ИЙИ ДАКПЫР ЧЕМПИОН БОЛГАН

Кыдаттың найысылалы Бээжин хоорайда болуп эртип турар кышкы олимпий оюннарында спорттуң 15 хевиринге 109 комплект медальдарның барык чартыы февраль 14-ке чедир ээлерин тыпкан.
Россияның олимпий комите­диниң (РОК) чыынды командазы февраль 14-те байдал-биле чурттарның чыынды коман­даларының аразынга бир чадаже, ниитизи-биле 8 дугаар черже, көдүрлүп келген.
Амгы байдал-биле РОК командазы 4 алдын, 6 мөңгүн, 8 хүлер медальдарны чаалап алган.

Меню