Архив

Онза байдал

Үерден когаралды түңнеп турар

Бөгүн республикада “улуг сугнуң” диргелииш­кининден когараан чурттакчылардан кирген дыңнадыг­ларның чыылдазы болгаш ажылдаашкыны эгелээн. Онза байдалдар албанының дыңнадып турары-биле алырга, республиканың орук ажыл-агыйынга үер эң улуг когаралдыг болган. Оон аңгыда, регионда 140  хире бажыңнар болгаш 200 ажыг сад участоктары сугга алыскан.

Меню