Архив

Онза байдал

КАЛЧАА ААРЫЫНДАН КАРАНТИН

Тываның көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Лариса Монгуштуң бижиин үндезинге алгаш, дириг амытаннарже база кижилерже калчаа аарыының тараарын болдурбазы-биле кызыгаарлаан хемчеглерни киирген. Аарыгның тывылган чери — Бояровка сумузунуң Саргал деп черден 20 километр радиустуг девискээрни «айыыл тургузуп болур зона» кылдыр регион баштыңының айтыышкыны-биле тодараткан.

ЧЫЛ ЭГЕЗИНДЕН ТЫВАГА 17 ӨРТ БОЛГАН

Декабрь 31-ден январь 9-ка чедир, өртчүлер республикага 17 өрттү өжүрген, оттан 73 харлыг улгады берген херээжен кижини камгалаан. Өрттерниң хөй кезии — 12-зи Кызыл хоорайга болган. Печканы ажыглап тура, өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин хажытканы, таакпылап азы бок өрттедип тура, серсмчилел чок болганы – өрттерниң өөскээн кол чылдагааннары ол болган.Эрткен чылдың ол-ла үезинде 22 өрт хыпкан, үш кижи мөчээн.

ЧЕМГЕ ХОРАННАНГАН УРУГЛАРНЫҢ САНЫ 81 ЧЕТКЕН

Декабрь 14-те халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң стационар салбырында чыдар уругларның саны 81 четкен. Оларга бир улуг кижи база немешкен. Уругларның кадыының байдалы ортумак чадада, шупту чогуур эмнээшкинни ап турар.

ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ШЫҢГЫЫ ХАЙГААРАЛЫНДА

Республиканың школа-интернадының кижизидикчилери чемге хораннанган дугайында медээни ОБЯ-ның Тывада эргелели дыңнаткан соонда, Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинче 74 уругну дораан чыттырган.

ЭМЧИНИҢ МААДЫРЛЫГ ЧОРУУ

Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларының каш шак бурунгаар кылганы тар үңгүрүн дамчыштыр когараан кижиге чедер дээш, травматолог кезер эмчи Эргил Доржуевич Чадамба чайганып турар, быжыг эвес чадалап, элээн каш каъттарны өрү көдүрлүр ужурга таварышкан. Ооң соондан эмчиниң аныяк коллегазы, реаниматолог-анестезиолог эмчи Мөңге-Байыр Мөңгүн-оолович Натпит-оол үңгеп чорупкан. Когараан кижиге ийилээ чеде бээри болдунмас болган.

КОЖУУННАРГА КАМГАЛАЛ ЧАЛДАРНЫ ТУДУП, СЕПТЭЭР

Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыгның дилээни-биле, республикагага федералдыг бюджеттен келген 1,5 сая рубльдиң 40 хире саязын Бойдус курлавыры база экология яамызының шугуму-биле Кызыл, Чөөн-Хемчик кожууннарда база Кызыл хоорайда камгалал чалдарны быжыглап, өске-даа суг ажыл-агый хемчеглериниң төлевилел-смета документилерин ажылдап кылырынче чарыгдаар.

РЕСПУБЛИКАДА ОНЗА БАЙДАЛДАР

Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле Кол эргелелиниң начальниги, иштики албанның генерал-майору Алексей Артёмов Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга бөгүнде республикада байдалдың дугайында илеткээн.

ХӨЛДЕРГЕ, АРЖААННАРГА ДЫШТАНЫР ЧУРУМ

Коронавирус хамчыыныӊ үезинде республиканыӊ хөлдеринге дыштаныр дүрүмнерниӊ дугайында Тываныӊ бойдус курлавырларыныӊ болгаш экология яамызы чурттакчыларга болгаш аалчыларга тайылбырлаан.

АМ БАЗА КУШ ГРИВИ

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Өвүр биле Бии-Хем кожууннарның девискээринде черлик куш аймаандан куштарның хоралыг гриви тодараттынган.

Меню