Архив

Орук озал-ондаа

ОРУК ОЗАЛ-ОНДААНДАН 47 УРУГ КЕМДЭЭН

Тываның иштики херектер сайыды Юрий Поляковтуң демдеглээни-биле алырга, чеди айның түңнелдери-биле бо чылын орук-транспорт озал-ондаа эрткен чылдың бо-ла үезинге көөрде 15 хуу өзүлделиг болган.

Чаңгыс хүнде 8 кижи амы-тынындан чарылган

Июль 23-те, 20 шак 50 минут турда  ИХЯ-ның Тыва Республикада Күрүнениң автоинспекция эргелелинге Кызылче кирер оруктуң 4 дугаар километринде дескинип чоруур орук кезээнге ийи автомашина үскүлешкен дугайында дүвүренчиг медээ келген.
Ол-ла хүн 22 шак 05 минута турда база бир орук озал-ондаа Барын-Хемчик кожуунга болган.

Меню