Архив

Озал-ондак

«ЛУНСИННИҢ» УУРГАЙЫНГА ӨЛҮМ

Тываның истекчилери Кызыл-Даштыгның мөөң чыдымында болбаазырадылга комбинадынга чер адаанда уургайга руда буступ төгүлгенде, ажылчынның өлгениниң соонда кеземче херээн оттурган дээрзин Истелге эргелелиниң парлалга албаны дыңнаткан.

БИР КИЖИ КОГАРААН

Декабрь 11-де 19 шак үезинде Тожу кожууннуң эрге-хоойлу камгалаар органнарынга Кызыл-Даштыгда мөөң чыдымның девискээринге руда буступ дүшкениниң дугайында дыңнадыг келген, ук озал-ондактың түңнелинде бүдүрүлге чериниң бир ажылчыны амы-тынындан чарылган.

Меню